Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Арома намери 3 резултата / The search @pseudo Арома found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-578
от 17.11.2015 г.
община Разград

Съдържател на явочна квартира "Арома" Васил Цветков Вълов

Дата на раждане: 18.10.1943
Място на раждане: с. Малка Желязна, обл. Ловеч
Васил Цветков Вълов Дата на раждане 18.10.1943 г. Място на раждане с. Малка Желязна, обл. Ловеч Вербувал го служител о. р. Валентин Йовчев на 02.11.1984 г., регистриран на 13.11.1984 г. Ръководил го служител о. р. Валентин Йовчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Арома Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1779/ 05.04.1990 г. за снемане от отчет и унищожаване на дело IЯ-171 (Рз). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Общински съветник от 29.10.1991 г. до 15.10.1995 г. Общински съветник от 17.11.1995 г. до 20.09.1999 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-526/ 23.06.2015 г. – приватизираните общински предприятия към община Разград Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 271
от 05.10.2011
администрация на Народното събрание

Съдържател на явочна квартира "Арома" Васил Цветков Вълов

Дата на раждане: 18.10.1943
Място на раждане: с. Малка Желязна, обл. Ловеч
Васил Цветков Вълов Дата на раждане 18.10.1943 г. Място на раждане с. Малка Желязна, обл. Ловеч Вербувал го служител о. р. Валентин Йовчев на 02.11.1984 г., регистриран на 13.11.1984 г. Ръководил го служител о. р. Валентин Йовчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Арома Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1779/ 05.04.1990 г. за снемане от отчет и унищожаване на дело IЯ-171 (Рз). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Главен експертен сътрудник в Комисия по политика при бедствия и аварии от 01.07.2007 г. до 25.08.2009 г.
Решение N° 2-526
от 23.06.2015 г.
Приватизирани предприятия Разград

Съдържател на явочна квартира "Арома" Васил Цветков Вълов

Дата на раждане: 18.10.1943
Място на раждане: с. Малка Желязна, обл. Ловеч
Васил Цветков Вълов Дата на раждане 18.10.1943 г. Място на раждане с. Малка Желязна, обл. Ловеч Вербувал го служител о. р. Валентин Йовчев на 02.11.1984 г., регистриран на 13.11.1984 г. Ръководил го служител о. р. Валентин Йовчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Арома Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1779/ 05.04.1990 г. за снемане от отчет и унищожаване на дело IЯ-171 (Рз). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма - предмет на договор за приватизационна продажба – "Социалинвест" ЕАД Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма - купувач по договор за приватизационна продажба – "ГАЗ-ОЙЛ" АД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More