Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Асенов намери 22 резултата / The search @pseudo Асенов found 22 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Асенов" Атанас Иванов Будев

Дата на раждане: 07.03.1955
Място на раждане: гр. Шумен
Атанас Иванов Будев Дата на раждане 07.03.1955 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител ст. лейт. Станимир Цветанов Сърбиновски на 11.12.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Станимир Цветанов Сърбиновски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВГУ-ДС, отдел "ЧЖ" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Асенов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация; рег. бланка; картони обр. 4 – 3 бр.; рег. дневник; лично дело IА 36208. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 23.10.2006 г. до 27.12.2007 г. Обявен с решение № 8/ 19.07.2007 г. - администрацията на президента Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Асенов" Атанас Павлов Велчев

Дата на раждане: 02.04.1944
Място на раждане: с. Ябълково, обл. Хасково
Атанас Павлов Велчев Дата на раждане 02.04.1944 г. Място на раждане с. Ябълково, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Цанко Трашлиев на 07.07.1976 г., регистриран на 14.07.1976 г. Ръководил го служител о. р. Цанко Трашлиев; о. р. Димчо Костадинов; о. р. Христо Киров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ, отдел І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Асенов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к управление от 16.08.1993 г. до 26.08.1996 г. За Атанас Павлов Велчев липсват други данни по чл. 25, т. 3 от закона. Обявен с решение № 8/ 19.07.2007 г. - администрация на президента Обявен с решение № 104/ 02.12.2009 г. - Националната здравноосигурителна каса Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 2-784
от 29.11.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим 2016 г.

Агент "Игор; Асенов; Пенев" Ахмед Сонер

Дата на раждане: 18.09.1949
Място на раждане: гр. Харманли
Ахмед Сонер Дата на раждане 18.09.1949 г. Място на раждане гр. Харманли Вербувал го служител регистриран в ПГУ на 24.03.1975 г.; възстановен на 20.03.1985 г. и регистриран на 27.03.1985 г. Ръководил го служител полк. Игнат Илиев Чупетловски; кап. Вълчо Янакиев Колев; о. р. Иван Димов; полк. Адриян Дойчинов; кап. Валентин Ив. Величков лейт. Димитър Иванов Роднев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на ПГУ-IV; СГУ на МВР-ДС-II-IV; ДС, управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Игор; Асенов; Пенев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 4238 – 3 тома, в лично дело IА-36932 и в работно дело IР-17858 – 3 тома; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 3 бр., обр. 3 – 2 бр. и обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "АСПА" ООД, гр. Правец Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Ахмед  Сонер към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 45/ 30.07.2008 г. – Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Асенов" Калоян Адамов Персенски

Дата на раждане: 03.12.1952
Място на раждане: с. Жълтуша, обл. Кърджали
Калоян Адамов Персенски Дата на раждане 03.12.1952 г. Място на раждане с. Жълтуша, обл. Кърджали Вербувал го служител подп. Георги Николов Гергелчев на 02.04.1980 г., регистриран на 15.04.1980 г. Ръководил го служител подп. Георги Николов Гергелчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Асенов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1871 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 12/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1871 (Кж) (налично); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1552 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – Ардино“ ЕООД Обявява установената и обявена с решение № 2-252/ 30.10.2013 г. – община Козлодуй - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-945
от 09.05.2017 г.
Висшия адвокатски съвет 24.04.2017 г.

Агент "Асенов" Йосиф Давид Герон

Дата на раждане: 10.10.1954
Място на раждане: гр. Бургас
Йосиф Давид Герон Дата на раждане 10.10.1954 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител о. р. Николай Панов на 24.04.1980 г., регистриран на 05.05.1980 г. Ръководил го служител о. р. Николай Панов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Асенов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 193/ 09.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2821 (Бс); протокол рег. № 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1320 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Резервен член на Висшия адвокатски съвет Обявява установената и обявена с решение № 95/ 28.10.2009 г. – следователи и дознатели - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-402
от 24.09.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим

Агент "Игор; Асенов; Пенев" Ахмед Сонер

Дата на раждане: 18.09.1949
Място на раждане: гр. Харманли
Ахмед Сонер Дата на раждане 18.09.1949 г. Място на раждане гр. Харманли Вербувал го служител регистриран в ПГУ на 24.03.1975 г.; възстановен на 20.03.1985 г. и регистриран на 27.03.1985 г. Ръководил го служител полк. Игнат Илиев Чупетловски; кап. Вълчо Янакиев Колев; о. р. Иван Димов; полк. Адриян Дойчинов; кап. Валентин Ив. Величков лейт. Димитър Иванов Роднев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на ПГУ-IV; СГУ на МВР-ДС-II-IV; ДС, управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Игор; Асенов; Пенев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 4238 – 3 тома, в лично дело IА-36932 и в работно дело IР-17858 – 3 тома; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 3 бр., обр. 3 – 2 бр. и обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Лице, посочено като едноличен търговец с фирма – длъжник – "СОНЕР И СИНОВЕ АХМЕД COHEP" ЕТ Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Ахмед  Сонер към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1054
от 12.09.2017 г.
Религиозна общност на евреите в България 2017 г.

Агент "Асенов" Йосиф Давид Герон

Дата на раждане: 10.10.1954
Място на раждане: гр. Бургас
Йосиф Давид Герон Дата на раждане 10.10.1954 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител о. р. Николай Панов на 24.04.1980 г., регистриран на 05.05.1980 г. Ръководил го служител о. р. Николай Панов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Асенов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № 193/ 09.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2821 (Бс); протокол рег. № 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1320 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Централния израилтянски духовен съвет от 2013 г. до 2016 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-945/ 09.05.2017 г. – Висшия адвокатски съвет Обявява установената и обявена с решение № 332/ 20.03.2012 г. – Религиозната общност на евреите в България - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 8
от 19.07.2007
администрация на президента

Агент "Асенов" Атанас Иванов Будев

Дата на раждане: 07.03.1955
Място на раждане: Гр. Шумен
Атанас Иванов Будев Дата на раждане 07.03.1955 г. Място на раждане Гр. Шумен Вербувал го служител Ст. лейт. Станимир Цветанов Сърбиновски на 11.12.1985 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Станимир Цветанов Сърбиновски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВГУ-ДС, отдел "ЧЖ" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Асенов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация; рег. бланка; картони обр. 1, 2 и 4; рег. дневник; лично дело 1А 36208. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Секретар по външна политика - администрация на президента Петър Стоянов – от 06.04.1998 г. до 14.02.2000 г.
Решение N° 8
от 19.07.2007
администрация на президента

Агент "Асенов" Атанас Павлов Велчев

Дата на раждане: 02.04.1944
Място на раждане: с. Ябълково, обл. Хасково
Атанас Павлов Велчев Дата на раждане 02.04.1944 г. Място на раждане с. Ябълково, обл. Хасково Вербувал го служител Цанко Трашлиев на 07.07.1976 г. Ръководил го служител Цанко Трашлиев; Димчо Костадинов; Христо Киров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВГУ-ДС, отдел І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Асенов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция "Протокол"- администрация на президента Георги Първанов –от 25.01.2002 г. до 31.10.2005 г. За Атанас Павлов Велчев липсват други данни по чл. 25, т. 3 от закона.
Решение N° 2-614
от 23.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Пазарджик

Агент "Асенов" Бельо Бельов Мандраджиев

Дата на раждане: 25.01.1969
Място на раждане: с. Света Петка, обл. Пазарджик
Бельо Бельов Мандраджиев Дата на раждане 25.01.1969 г. Място на раждане с. Света Петка, обл. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Боню Гигов Гигов на 28.11.1988 г., регистриран на 06.12.1988 г. Ръководил го служител о. р. Боню Гигов Гигов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Асенов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; писмо № 124(2)/ 28.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 123/ 28.05.1990 г. личното и работното дело на агент "Асенов". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Велинград, издигнат от Движение за права и свободи-ДПС Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 8
от 19.07.2007
администрация на президента

Агент " Асенов " Атанас Иванов Будев

Дата на раждане: 07.03.1955
Място на раждане: Гр. Шумен 2
Атанас Иванов Будев Дата на раждане 07.03.1955 г. Място на раждане Гр. Шумен 2 Вербувал го служител Ст. лейт. Станимир Цветанов Сърбиновски на 11.12.1985 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Станимир Цветанов Сърбиновски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВГУ-ДС, отдел "ЧЖ" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Асенов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация; рег. бланка; картони обр. 1, 2 и 4; рег. дневник; лично дело 1А 36208. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Секретар по външна политика - администрация на президента Петър Стоянов – от 06.04.1998 г. до 14.02.2000 г.
Решение N° 8
от 19.07.2007
администрация на президента

Агент " Асенов " Атанас Павлов Велчев

Дата на раждане: 02.04.1944
Място на раждане: с. Ябълково, обл. Хасково
Атанас Павлов Велчев Дата на раждане 02.04.1944 г. Място на раждане с. Ябълково, обл. Хасково Вербувал го служител Цанко Трашлиев на 07.07.1976 г. Ръководил го служител Цанко Трашлиев; Димчо Костадинов; Христо Киров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВГУ-ДС, отдел І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Асенов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция "Протокол"- администрация на президента Георги Първанов –от 25.01.2002 г. до 31.10.2005 г. За Атанас Павлов Велчев липсват други данни по чл. 25, т. 3 от закона.
Решение N° 110
от 9.02.2010
Българската академия на науките

Агент; осведомител; секретен сътрудник "Асенов" Стефан Кирилов Андреев

Дата на раждане: 27.03.1942
Място на раждане: гр. София
Стефан Кирилов Андреев Дата на раждане 27.03.1942 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. Здравец Михайлов Милчев на 16.11.1968 г., регистриран на 26.11.1968 г.; регистриран в ПГУ от ст. лейт. Бранимир Грозданов Добрев на 21.07.1972 г. Ръководил го служител кап. Здравец Михайлов Милчев; о. р. Божидар Йорданов; о. р. Страхил Балов; о. р. Емил Кузманов; о. р. Божидар Йорданов; о. р. Симеон Стоев; о. р. Георги Палмов; ст. лейт. Бранимир Грозданов Добрев; майор Александър Борисов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VI; ПГУ; управление II-Х-III; управление II 10А-I; управление IV-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; осведомител; секретен сътрудник Псевдоними Асенов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; дело Ф1, а.е. 2750; лично дело IА-32349; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-127/ 21.01.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Зам.-директор на Институт по физика на твърдото тяло
Решение N° 330
от 20.03.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Велико Търново

Агент "Асенов" Юстиниян Ангелов Пищовлиев

Дата на раждане: 19.04.1955
Място на раждане: гр. Попово, област Търговище
Юстиниян Ангелов Пищовлиев Дата на раждане 19.04.1955 г. Място на раждане гр. Попово, област Търговище Вербувал го служител о. р. Ради Добрев на 31.07.1987 г., регистриран на 07.08.1987 г. Ръководил го служител о. р. Ради Добрев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР В. Търново – ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Асенов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А – 3283 /В.Т./ и работно дело І Р - 876 /В.Т./; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Стражица, издигнат от ПП "ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент "Асенов" Атанас Иванов Будев

Дата на раждане: 07.03.1955
Място на раждане: гр. Шумен
Атанас Иванов Будев Дата на раждане 07.03.1955 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител ст. лейт. Станимир Цветанов Сърбиновски на 11.12.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Станимир Цветанов Сърбиновски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВГУ-ДС, отдел "ЧЖ" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Асенов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация; рег. бланка; картони обр. 4 – 3 бр.; рег. дневник; лично дело IА 36208. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Буенос Айрес от 10.03.2000 г. до 31.07.2006 г. Посланик, неакредитиран, временно управляващ посолството в Хараре от 28.12.2007 г. Обявен с решение № 8/ 19.07.2007 г. - администрацията на президента
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент "Асенов" Атанас Павлов Велчев

Дата на раждане: 02.04.1944
Място на раждане: с. Ябълково, обл. Хасково
Атанас Павлов Велчев Дата на раждане 02.04.1944 г. Място на раждане с. Ябълково, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Цанко Трашлиев на 07.07.1976 г., регистриран на 14.07.1976 г. Ръководил го служител о. р. Цанко Трашлиев; о. р. Димчо Костадинов; о. р. Христо Киров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ, отдел І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Асенов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Берн от 06.11.2005 г. до 30.11.2010 г. За Атанас Павлов Велчев липсват други данни по чл. 25, т. 3 от закона. Обявен с решение № 8/ 19.07.2007 г. - администрация на президента Обявен с решение № 104/ 02.12.2009 г. - Националната здравноосигурителна каса
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Сътрудник "Асенов" Валери Борисов Пчелинцев

Дата на раждане: 30.09.1937
Място на раждане: Руска федерация
Валери Борисов Пчелинцев Дата на раждане 30.09.1937 г. Място на раждане Руска федерация Вербувал го служител вербуван на 08.11.1962 г. Ръководил го служител полк. Влъчков; полк. Иван Кочовски; полк. Георги К. Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Асенов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2; дело № 825. Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Хелзинки до 27.09.1991 г.
Решение N° 332
от 20.03.2012
Религиозната общност на евреите в България

Агент "Асенов" Йосиф Давид Герон

Дата на раждане: 10.10.1954
Място на раждане: гр. Бургас
Йосиф Давид Герон Дата на раждане 10.10.1954 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител о. р. Николай Панов на 24.04.1980 г., регистриран на 05.05.1980 г. Ръководил го служител о. р. Николай Панов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Асенов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 193/ 09.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2821 (Бс); протокол рег. № 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1320 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Централния Израилтянски Духовен съвет от 2011 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Асенов " Юстиниян Ангелов Пищовлиев

Дата на раждане: 19.04.1955
Място на раждане: гр. Попово, област Търговище
Юстиниян Ангелов Пищовлиев Дата на раждане 19.04.1955 г. Място на раждане гр. Попово, област Търговище Вербувал го служител Ради Добрев на 31.07.1987 г. Ръководил го служител Ради Добрев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР В. Търново - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Асенов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; Решение № 18/ 25.10.2007 г. 2 документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А – 3283 /В.Т./ и работно дело І Р - 876 /В.Т./; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Асеново, общ. Стражица, обл. Велико Търново, издигнат от НДПС
Решение N° 104
от 2.12.2009
Националната здравноосигурителна каса

Агент "Асенов" Атанас Павлов Велчев

Дата на раждане: 02.04.1944
Място на раждане: с. Ябълково, обл. Хасково
Атанас Павлов Велчев Дата на раждане 02.04.1944 г. Място на раждане с. Ябълково, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Цанко Трашлиев на 07.07.1976 г., регистриран на 14.07.1976 г. Ръководил го служител о. р. Цанко Трашлиев; о. р. Димчо Костадинов; о. р. Христо Киров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВГУ-ДС, отдел І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Асенов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел "Протокол" от 19.03.1999 г. до 11.05.2001 г. За Атанас Павлов Велчев липсват други данни по чл. 25, т. 3 от закона. Обявен с решение № 8/ 19.07.2007 г. - администрация на президента
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Информатор; Агент "Асенов; Георгиев" Ненчо Иванов Вълков

Дата на раждане: 03.04.1935
Място на раждане: с. Ново село, обл. Сливен
Ненчо Иванов Вълков Дата на раждане 03.04.1935 г. Място на раждане с. Ново село, обл. Сливен Вербувал го служител о. р. Ангел Секулов на 05.08.1955 г.; възстановен от о. р. Христо Цветков Димитров на 22.06.1966 г., регистриран на 02.07.1966 г. Ръководил го служител о. р. Ангел Секулов; о. р. Христо Цветков Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VII-V, управление III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор; агент Псевдоними Асенов; Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол № 1194/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело IИ-19856; протокол № 89/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-20833 Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-директор при РВМС-Варна до 01.09.1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 324
от 07.03.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Пазарджик

Агент "Асенов" Бельо Бельов Мандраджиев

Дата на раждане: 25.01.1969
Място на раждане: с. Света Петка, обл. Пазарджик
Бельо Бельов Мандраджиев Дата на раждане 25.01.1969 г. Място на раждане с. Света Петка, обл. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Боню Гигов Гигов на 28.11.1988 г., регистриран на 06.12.1988 г. Ръководил го служител о. р. Боню Гигов Гигов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Асенов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; писмо № 124(2)/ 28.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 123/ 28.05.1990 г. личното и работното дело на агент "Асенов". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Велинград, издигнат от ПП "ДПС"

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More