Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Аспарухов намери 28 резултата / The search @pseudo Аспарухов found 28 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-604
от 09.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Монтана

Агент "Аспарухов" Емил Вилхемов Александров

Дата на раждане: 22.12.1957
Място на раждане: с. Расово, обл. Монтана
Емил Вилхемов Александров Дата на раждане 22.12.1957 г. Място на раждане с. Расово, обл. Монтана Вербувал го служител лейт. Георги Василев Инджов на 05.12.1976 г., регистриран на 16.12.1976 г. Ръководил го служител лейт. Георги Василев Инджов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Аспарухов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-657 (Мх); протокол рег. № 74/ 23.04.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-327 (Мх). Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Кандидат за общински съветник в община Медковец, издигнат от Коалиция "Народен Съюз" Обявява установената и обявена с решение № 2-63/ 13.09.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 162
от 29.09.2010
регионални печатни издания

Осведомител "Аспарух (Аспарухов)" Петър Герчев Стойков

Дата на раждане: 10.09.1932
Място на раждане: гр. Варна
Петър Герчев Стойков Дата на раждане 10.09.1932 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител о. р. Тодор Куртев на 15.11.1974 г., регистриран на 26.11.1974 г. Ръководил го служител о. р. Тодор Куртев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Аспарух (Аспарухов) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2634/ 21.06.1990 г. за унищожаване с протокол № 699/ 19.05.1990 г. личното и работното дело на аг. "Аспарух". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Водещ на рубрика – външен автор
Решение N° 126
от 21.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Резидент "Аспарухов" Димитър Иванов Димитров

Дата на раждане: 14.04.1960
Място на раждане: с. Юпер, обл. Разград
Димитър Иванов Димитров Дата на раждане 14.04.1960 г. Място на раждане с. Юпер, обл. Разград Вербувал го служител кап. Николай Петров Михтиев на 01.03.1991 г., регистриран на 19.03.1991 г. Ръководил го служител кап. Николай Петров Михтиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Аспарухов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; лично дело IА-923. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на служба от 27.09.1988 г.
Решение N° 2-784
от 29.11.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим 2016 г.

Резидент "Аспарухов" Костадин Данаилов Костадинов

Дата на раждане: 24.08.1947
Място на раждане: с. Арда, обл. Смолян
Костадин Данаилов Костадинов Дата на раждане 24.08.1947 г. Място на раждане с. Арда, обл. Смолян Вербувал го служител кап. Стоян Кирилов Христов на 29.06.1982 г., регистриран на 15.07.1982 г. Ръководил го служител кап. Стоян Кирилов Христов; о. р. Ангел Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-IV ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Аспарухов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1427 (См) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № С 33/ 14.05.1991 г. за унищожаване на работно дело IР-1062 (См). Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите; Управителен съвет/ на банка – длъжник - ТБ "КРИСТАЛБАНК" АД, гр. Мадан ("КРИСТАЛБАНК" АД – по бюлетина) Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-341/ 15.04.2014 г. – длъжници към Българска народна банка Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-733/ 18.10.2016 г. – община Рудозем Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 273
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници-област Плевен

Агент "Аспарухов" Тихомир Георгиев Хиновски

Дата на раждане: 12.05.1961
Място на раждане: с. Бутан, обл. Враца
Тихомир Георгиев Хиновски Дата на раждане 12.05.1961 г. Място на раждане с. Бутан, обл. Враца Вербувал го служител Ст. лейт. Георги Василев Инджов на 05.11.1980 г., регистриран на 17.11.1980 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Георги Василев Инджов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление 03, отдел 04, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Аспарухов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("обещание"); документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр.; лично дело ІА-546 (Вр) МФ; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело ІР-984; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Кандидат за общински съветник в общ. Кнежа, издигнат от ПП "АТАКА" Обявен с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. - лица, регистрирани от ОИК за местни избори – 2011 г. - кандидати за кмет
Решение N° 2-307
от 12.02.2014 г.
разследващите полицаи

Агент "Аспарухов" Николай Петков Николов

Дата на раждане: 01.06.1966
Място на раждане: гр. Враца
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-530
от 07.07.2015 г.
община Кнежа

Агент "Аспарухов" Тихомир Георгиев Хиновски

Дата на раждане: 12.05.1961
Място на раждане: с. Бутан, обл. Враца
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-254
от 06.11.2013 г.
Централна кооперативна банка АД

Резидент "Аспарухов" Костадин Данаилов Костадинов

Дата на раждане: 24.08.1947
Място на раждане: с. Арда, обл. Смолян
Костадин Данаилов Костадинов Дата на раждане 24.08.1947 г. Място на раждане с. Арда, обл. Смолян Вербувал го служител кап. Стоян Кирилов Христов на 29.06.1982 г., регистриран на 15.07.1982 г. Ръководил го служител кап. Стоян Кирилов Христов; о. р. Ангел Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-IV ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Аспарухов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1427 (См) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № С 33/ 14.05.1991 г. за унищожаване на работно дело IР-1062 (См). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на ТБ Кристалбанк от 15.11.1991 г. до 01.03.1996 г. Член на Управителния съвет на ТБ Кристалбанк от 01.03.1996 г. до 18.07.1996 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-168/ 17.04.2013 г. – длъжници към банка "БАЛКАНБАНК"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-617
от 01.03.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Юнион

Осведомител; Агент "Аспарухов; Георгиев" Константин Атанасов Бугарчев

Дата на раждане: 10.09.1952
Място на раждане: гр. София
Константин Атанасов Бугарчев Дата на раждане 10.09.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител мл. лейт. Иван Димов Спасов на 25.12.1971 г., възстановен от кап. Емил Василев Чолаков и регистриран на 06.08.1986 г. Ръководил го служител мл. лейт. Иван Димов Спасов; кап. Емил Василев Чолаков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Аспарухов; Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в лично дело IА-35829 и в работно дело IР-6281 – 2 тома; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Член на контролен орган /Надзорен съвет/ на фирма – длъжник – "АЛФА ТРАКИНГ" АД, гр. София Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Константин Атанасов Бугарчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Аспарухов" Митко Савов Димитров

Дата на раждане: 03.05.1954
Място на раждане: гр. Казанлък
Митко Савов Димитров Дата на раждане 03.05.1954 г. Място на раждане гр. Казанлък Вербувал го служител о. р. Атанас Димитров Петров на 08.09.1977 г., регистриран на 29.09.1977 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Димитров Петров; о. р. Стоян Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-V, управление III-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Аспарухов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор до 01.09.1996 г. Н-к на отдел от 01.09.1996 г. За Митко Савов Димитров липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Резидент "Аспарухов" Стефан Тодоров Давидов

Дата на раждане: 16.11.1954
Място на раждане: гр. Пазарджик
Стефан Тодоров Давидов Дата на раждане 16.11.1954 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Николай Куманов на 19.02.1985 г., регистриран на 13.03.1985 г. Ръководил го служител о. р. Николай Куманов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Аспарухов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; писмо вх. № 02775/ 30.10.1990 г. за унищожаване с протокол вх. № 0493/ 1990 г. работното дело на "Аспарухов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.05.2000 г.
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Аспарухов" Димитър Иванов Христов

Дата на раждане: 20.08.1955
Място на раждане: гр. Бургас
Димитър Иванов Христов Дата на раждане 20.08.1955 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител ст. лейт. Валентин Христов Гутов на 17.03.1981 г., регистриран на 26.03.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Валентин Христов Гутов; о. р. Иван Стоянов Иванов; ст. лейт. Р. Кутийски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-IV; управление III-IХ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Аспарухов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично и работно дело IА-1457. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител, издигнат от Коалиция "ЗА РОДИНАТА – ДГИ - НЛ" във 2-и ИР-Бургас Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Димитър Иванов Христов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Осведомител "Аспарухов" Симеон Ангелов Шуманов

Дата на раждане: 07.11.1942
Място на раждане: с. Стряма, обл. Пловдив
Симеон Ангелов Шуманов Дата на раждане 07.11.1942 г. Място на раждане с. Стряма, обл. Пловдив Вербувал го служител о. р. Гено Йовков на 23.04.1970 г., регистриран на 14.05.1970 г. Ръководил го служител о. р. Гено Йовков; о. р. Стойно Иванов Стойнов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Аспарухов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2947/ 27.07.1990 г. за унищожаване с протокол № 41/ 21.05.1990 г. делата на аг. "Аспарухов". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "Български национален съюз – НД" в 16-и ИР-Пловдив и в 17-и ИР-Пловдив-област
Решение N° 2-733
от 18.10.2016 г.
община Рудозем

Резидент "Аспарухов" Костадин Данаилов Костадинов

Дата на раждане: 24.08.1947
Място на раждане: с. Арда, обл. Смолян
Костадин Данаилов Костадинов Дата на раждане 24.08.1947 г. Място на раждане с. Арда, обл. Смолян Вербувал го служител кап. Стоян Кирилов Христов на 29.06.1982 г., регистриран на 15.07.1982 г. Ръководил го служител кап. Стоян Кирилов Христов; о. р. Ангел Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-IV ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Аспарухов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1427 (См) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № С 33/ 14.05.1991 г. за унищожаване на работно дело IР-1062 (См). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Председател на ВрИК Рудозем от 1990 г. до 1991 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-341/ 15.04.2014 г. – длъжници към Българска народна банка Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Агент "Аспарухов" Петьо Иванов Бозуков

Дата на раждане: 27.03.1954
Място на раждане: гр. Казанлък
Петьо Иванов Бозуков Дата на раждане 27.03.1954 г. Място на раждане гр. Казанлък Вербувал го служител лейт. Иван Нед. Иванов на 03.03.1977 г., регистриран на 17.03.1977 г. Ръководил го служител лейт. Иван Нед. Иванов; о. р. Цветан Михайлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Аспарухов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-30026 и работно дело IР-15769. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от Политическа партия "Движение 21" във 29-и МИР-Хасково Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-614
от 23.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Пазарджик

Агент "Аспарухов" Лука Стефанов Бобеков

Дата на раждане: 24.04.1960
Място на раждане: гр. Панагюрище
Лука Стефанов Бобеков Дата на раждане 24.04.1960 г. Място на раждане гр. Панагюрище Вербувал го служител вербуван на 26.11.1979 г., регистриран на 04.12.1979 г.; възстановен от ст. лейт. Минко Галчев на 26.05.1988 г. и регистриран на 01.07.1988 г. Ръководил го служител ст. лейт. Минко Галчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-IV; ОУ на МВР-Пазарджик-ДС-Панагюрище Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Аспарухов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Формализирана карта на рег. № 87393; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; писмо рег. № КА 44/ 26.04.1990 г. за унищожаване делата на агент "Аспарухов"; писмо вх. № А-17974/ 20.08.1999 г. за унищожаване работно дело IР-396 (Пз). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Панагюрище, издигнат от Коалиция "НАРОДЕН СЪЮЗ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Лука Стефанов Бобеков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-495/ 21.04.2015 г. – община Велинград - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-636
от 12.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Сливен

Агент "Аспарухов" Иво Филипов Костов

Дата на раждане: 23.04.1961
Място на раждане: с. Ябланово, обл. Сливен
Иво Филипов Костов Дата на раждане 23.04.1961 г. Място на раждане с. Ябланово, обл. Сливен Вербувал го служител о. р. Стоян Стоянов на 05.06.1979 г., регистриран на 03.07.1979 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Стоянов; о. р. Даньо Данев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-II, управление III-ХI-V; ОУ на МВР-Сливен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Аспарухов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-11900; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Котел, издигнат от БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Иво Филипов Костов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Аспарухов " Тихомир Георгиев Хиновски

Дата на раждане: 12.05.1961
Място на раждане: Гр. Кнежа Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 9
Тихомир Георгиев Хиновски Дата на раждане 12.05.1961 г. Място на раждане Гр. Кнежа Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 9 Вербувал го служител Ст. лейт. Георги Василев Инджов на 05.11.1980 г., регистриран на 17.11.1980 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Георги Василев Инджов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление 03, отдел 04, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Аспарухов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("обещание"); документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-546 (Вр) МФ; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело ІР- 984; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Кандидат за общински съветник в общ. Кнежа, издигнат от АТАКА
Решение N° 2-341
от 15.04.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Българска народна банка

Резидент "Аспарухов" Костадин Данаилов Костадинов

Дата на раждане: 24.08.1947
Място на раждане: с. Арда, обл. Смолян
Костадин Данаилов Костадинов Дата на раждане 24.08.1947 г. Място на раждане с. Арда, обл. Смолян Вербувал го служител кап. Стоян Кирилов Христов на 29.06.1982 г., регистриран на 15.07.1982 г. Ръководил го служител кап. Стоян Кирилов Христов; о. р. Ангел Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-IV ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Аспарухов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1427 (См) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № С 33/ 14.05.1991 г. за унищожаване на работно дело IР-1062 (См). Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка – длъжник - "Кристалбанк"АД - от 15.11.1991г. до 01.03.1996 г. Член на управителен орган /Управителен съвет / на банка – длъжник – "Кристалбанк"АД – от 01.03.1996 г. до 18.07.1996 г. Обявява установената и обявена с решение № 143/ 16.06.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 330
от 20.03.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Велико Търново

Агент "Аспарухов" Георги Иванов Георгиев

Дата на раждане: 18.06.1961
Място на раждане: с. Овча могила, обл. Велико Търново
Георги Иванов Георгиев Дата на раждане 18.06.1961 г. Място на раждане с. Овча могила, обл. Велико Търново Вербувал го служител кап. Митко Петров на 10.08.1985 г., регистриран на 17.09.1985 г. Ръководил го служител кап. Митко Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Аспарухов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол вх. № 2070/ 27.04.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на аг. "Аспарухов". Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Свищов, издигнат от ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "А.СТАМБОЛИЙСКИ" Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 2-571
от 05.11.2015 г.
община Завет

Агент "Аспарухов" Румен Илиев Дойнов

Дата на раждане: 02.08.1948
Място на раждане: с. Прелез, обл. Разград
Румен Илиев Дойнов Дата на раждане 02.08.1948 г. Място на раждане с. Прелез, обл. Разград Вербувал го служител лейт. Веселин Василев Ненков на 22.03.1977 г., регистриран на 30.03.1977 г. Ръководил го служител лейт. Веселин Василев Ненков; о. р. Веселин Веселинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Аспарухов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-438 (Рз) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 8 бр. и обр. 6; протокол рег. № 958/ 07.05.1990 г. за унищожаване работно дело IР- 953 (Рз); протокол рег. № С 88/ 15.02.1990 г. за отделяне за унищожаване секретните материали на агент "Аспарухов". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Аспарухов" Георги Иванов Георгиев

Дата на раждане: 18.06.1961
Място на раждане: с. Овча могила, обл. Велико Търново
Георги Иванов Георгиев Дата на раждане 18.06.1961 г. Място на раждане с. Овча могила, обл. Велико Търново Вербувал го служител кап. Митко Петров на 10.08.1985 г., регистриран на 17.09.1985 г. Ръководил го служител кап. Митко Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Аспарухов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол вх. № 2070/ 27.04.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на аг. "Аспарухов". Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за кмет на с. Овча могила, общ. Свищов, издигнат от ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "А.СТАМБОЛИЙСКИ"
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Аспарухов" Емил Вилхемов Александров

Дата на раждане: 22.12.1957
Място на раждане: с. Расово, обл. Монтана
Емил Вилхемов Александров Дата на раждане 22.12.1957 г. Място на раждане с. Расово, обл. Монтана Вербувал го служител лейт. Георги Василев Инджов на 05.12.1976 г., регистриран на 16.12.1976 г. Ръководил го служител лейт. Георги Василев Инджов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Аспарухов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-657 (Мх); протокол рег. № 74/ 23.04.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-327 (Мх). Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Кандидат за кмет на с. Расово, общ. Медковец, издигнат от ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД"
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Аспарухов" Тихомир Георгиев Хиновски

Дата на раждане: 12.05.1961
Място на раждане: с. Бутан, обл. Враца
Тихомир Георгиев Хиновски Дата на раждане 12.05.1961 г. Място на раждане с. Бутан, обл. Враца Вербувал го служител Ст. лейт. Георги Василев Инджов на 05.11.1980 г., регистриран на 17.11.1980 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Георги Василев Инджов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление 03, отдел 04, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Аспарухов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("обещание"); документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр.; лично дело ІА-546 (Вр) МФ; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело ІР-984; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Кандидат за кмет на общ. Кнежа, издигнат от ПП "АТАКА" Обявен с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Аспарухов " Златко Иванов Русимов

Дата на раждане: 17.11.1953
Място на раждане: Гр. Годеч, обл. София
Златко Иванов Русимов Дата на раждане 17.11.1953 г. Място на раждане Гр. Годеч, обл. София Вербувал го служител Тенчо Божинов на 28.05.1984 г. Ръководил го служител Тенчо Божинов; Страхил Банчев; Щерю Царев Решение № 18/ 25.10.2007 г. 7 Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03-03-С/ Р ВКР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Аспарухов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; доклад на Служба „Сигурност – ВП и ВКР” рег. № СС- 7528/19.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Чешнегирово, общ. Садово, обл. Пловдивска, издигнат от инициативен комитет За Златко Иванов Русимов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Агент "Аспарухов" Тихомир Георгиев Хиновски

Дата на раждане: 12.05.1961
Място на раждане: с. Бутан, обл. Враца
Тихомир Георгиев Хиновски Дата на раждане 12.05.1961 г. Място на раждане с. Бутан, обл. Враца Вербувал го служител Ст. лейт. Георги Василев Инджов на 05.11.1980 г., регистриран на 17.11.1980 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Георги Василев Инджов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление 03, отдел 04, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Аспарухов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("обещание"); документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр.; лично дело ІА-546 (Вр) МФ; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело ІР-984; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Основно училище "Васил Левски" - Кнежа Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 273/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Резидент "Аспарухов" Атанас Костов Комитов

Дата на раждане: 17.04.1951
Място на раждане: гр. Бургас
Атанас Костов Комитов Дата на раждане 17.04.1951 г Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител подп. Гради Петров Петков на 14.02.1975 г., регистриран на 01.03.1975 г. Ръководил го служител подп. Гради Петров Петков; о. р. Живко Хр. Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Аспарухов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 82/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-22939 и работно дело IР-7625. Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Кандидат за народен представител в 42 НС, издигнат от "Християн – Социален съюз" във 2-и МИР-Бургас Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Аспарухов" Симеон Апостолов Костов

Дата на раждане: 27.06.1944
Място на раждане: с. Садовец, обл. Плевен
Симеон Апостолов Костов Дата на раждане 27.06.1944 г. Място на раждане с. Садовец, обл. Плевен Вербувал го служител ст. лейт. Христо Иванов Иванов на 07.06.1979 г., регистриран на 15.06.1979 г. Ръководил го служител ст. лейт. Христо Иванов Иванов; о. р. Гриша Георгиев; о. р. С. Владов; о. р. Хр. Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-ІІІ-ІІ по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Аспарухов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31382 и в работно дело ІР-15833; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Председател на ВрИК – район Подуяне от 1990 г. до м. май 1991 г. Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More