Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Аспарухов; Георгиев намери 1 резултата / The search @pseudo Аспарухов; Георгиев found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-617
от 01.03.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Юнион

Осведомител; Агент "Аспарухов; Георгиев" Константин Атанасов Бугарчев

Дата на раждане: 10.09.1952
Място на раждане: гр. София
Константин Атанасов Бугарчев Дата на раждане 10.09.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител мл. лейт. Иван Димов Спасов на 25.12.1971 г., възстановен от кап. Емил Василев Чолаков и регистриран на 06.08.1986 г. Ръководил го служител мл. лейт. Иван Димов Спасов; кап. Емил Василев Чолаков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Аспарухов; Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в лично дело IА-35829 и в работно дело IР-6281 – 2 тома; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Член на контролен орган /Надзорен съвет/ на фирма – длъжник – "АЛФА ТРАКИНГ" АД, гр. София Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Константин Атанасов Бугарчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More