Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Атанас намери 12 резултата / The search @pseudo Атанас found 12 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Доброволен сътрудник; секретен сътрудник "Атанас" Сашо Асенов Спасов

Дата на раждане: 22.01.1936
Място на раждане: с. Воднянци, обл. Видин
Сашо Асенов Спасов Дата на раждане 22.01.1936 г. Място на раждане с. Воднянци, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Димитър Стойчев Илиев на 12.05.1967 г., регистриран на 16.05.1967 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Стойчев Илиев; о. р. Герхард Райчев; кап. Иван Делибалюв; о. р. Величко Илчев Иванов; майор Александър Борисов Иванов; о. р. Ангел Георгиев Димитров; о. р. Георги Малчев; подп. Димитър Кендименов; о. р. Кирил Тодоров; о. р. Иван Коцев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доброволен сътрудник; секретен сътрудник Псевдоними Атанас Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документ за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 6874 – 3 тома. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к управление до 20.12.1990 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Сашо Асенов Спасов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-233
от 18.09.2013 г.
община Видин

Агент "Атанас" Огнян Митков Петров

Дата на раждане: 01.07.1949
Място на раждане: с. Каленик, обл. Видин
Огнян Митков Петров Дата на раждане 01.07.1949 г. Място на раждане с. Каленик, обл. Видин Вербувал го служител кап. Митко Пантев Митев на 23.11.1981 г., регистриран на 30.11.1981 г. Ръководил го служител кап. Митко Пантев Митев; о. р. Вл. Живков; о. р. Б. Борисов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС-отделение "икономическо" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Атанас Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-284 (Вд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1999 г. до 2003 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Огнян Митков Петров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-500
от 12.05.2015 г.
община Панагюрище

Агент "Атанас" Костадин Иванов Длъгнеков

Дата на раждане: 21.06.1931
Място на раждане: гр. София
Костадин Иванов Длъгнеков Дата на раждане 21.06.1931 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Сотир Наков на 24.04.1957 г., регистриран на 18.05.1957 г. Ръководил го служител о. р. Сотир Наков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Пещера; ДС-Панагюрище Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Атанас Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-587 (Пз); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; писмо вх. № А-17974/ 20.08.1999 г. с опис за унищожаване на лично дело IА-587 (Пз) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 297
от 12.01.2012
Агенция по заетостта

Агент "Атанас" Махмуд Салим Али

Дата на раждане: 22.02.1966
Място на раждане: гр. Момчилград
Махмуд Салим Али Дата на раждане 22.02.1966 г. Място на раждане гр. Момчилград Вербувал го служител лейт. Валери Александров Маринов на 04.05.1984 г., регистриран на 07.06.1984 г. Ръководил го служител лейт. Валери Александров Маринов; ст. лейт. Алексей Георгиев Славеев; ст. лейт. Павел Тодоров Мартев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали; ДС, управление IV-IV-V; ОУ на МВР-Русе-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Атанас Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3781 (Рс), в работно дело IР-1089 (Рс) и в работно дело IР-14202; рег. дневник; картони – обр. 4 – 11 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1466 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к Бюро по труда – Момчилград от 17.10.1994 г. до 10.04.2001 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Махмуд Салим Али към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 37
от 10.06.2008
държавни агенции и държавни комисии

Агент "Атанас" Вера Петрова Мутафчиева

Дата на раждане: 28.03.1929
Място на раждане: Гр. София
Вера Петрова Мутафчиева Дата на раждане 28.03.1929 г. Място на раждане Гр. София Вербувал я служител Никола Черкезов на 01.08.1969 г., регистрирана на 23.09.1969 г. Ръководил я служител Никола Черкезов; Тодор Козловски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, VI -I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Атанас Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 306/ 24.01.1990 г. за изпращане на лично и работни дела-4 тома на аг. "Атанас" в ПГУ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1218/ 17.05.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Председател от 28.02.1997г. до 04.05.1998г.
Решение N° 40
от 17.06.2008
държавни агенции и държавни комисии

Агент "Атанас" Вера Петрова Мутафчиева

Дата на раждане: 28.03.1929
Място на раждане: Гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 158
от 09.09.2010
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Агент "Атанас" Пламен Тодоров Камбуров

Дата на раждане: 12.03.1954
Място на раждане: гр. Бургас
Пламен Тодоров Камбуров Дата на раждане 12.03.1954 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител кап. Георги Иванов Шмугарски на 30.10.1985 г., регистриран на 01.11.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Иванов Шмугарски; о. р. Георги Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-ХI-III, управление IV-IV-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Атанас Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-29816; работно дело IР-15552. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Изпълнителен директор на ИАРА от 27.05.2008 г. до 13.01.2009 г.
Решение N° 2-184
от 29.05.2013 г.
Интернешънъл Асет Банк АД

Агент "Атанас" Пламен Тодоров Камбуров

Дата на раждане: 12.03.1954
Място на раждане: гр. Бургас
Пламен Тодоров Камбуров Дата на раждане 12.03.1954 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител кап. Георги Иванов Шмугарски на 30.10.1985 г., регистриран на 01.11.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Иванов Шмугарски; о. р. Георги Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-ХI-III, управление IV-IV-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Атанас Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-29816; работно дело IР-15552. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 05.05.1994 г. до 28.12.1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-595
от 19.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Добрич

Агент "Атанас" Пламен Владимиров Владов

Дата на раждане: 12.01.1956
Място на раждане: гр. Плевен
Пламен Владимиров Владов Дата на раждане 12.01.1956 г. Място на раждане гр. Плевен Вербувал го служител о. р. Димитър Димитров на 15.09.1977 г., регистриран на 24.10.1977 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Димитров; о. р. Методи Величков Миланов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-II-III; СГУ на МВР-ДС-VI-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Атанас Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; работно дело IР-12022; протокол № 81/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-26717; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Кандидат за общински съветник в община Тервел, издигнат от МК "КАН ТЕРВЕЛ" Обявява установената и обявена с решение № 2-42/ 25.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Атанас" Саркис Татеос Гарабедян

Дата на раждане: 11.05.1945
Място на раждане: гр. Пловдив
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Атанас" Пламен Тодоров Камбуров

Дата на раждане: 12.03.1954
Място на раждане: гр. Бургас
Пламен Тодоров Камбуров Дата на раждане 12.03.1954 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител кап. Георги Иванов Шмугарски на 30.10.1985 г., регистриран на 01.11.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Иванов Шмугарски; о. р. Георги Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-ХI-III, управление IV-IV-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Атанас Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-29816; работно дело IР-15552. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "НЕФТОХИМ" ЕАД, гр. Бургас /"НЕФТОХИМ" АД – по бюлетина/ Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-184/ 29.05.2013 г. – – "Интернешънъл Асет Банк" АД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Атанас " Пламен Владимиров Владов

Дата на раждане: 12.01.1956
Място на раждане: Гр. Плевен
Пламен Владимиров Владов Дата на раждане 12.01.1956 г. Място на раждане Гр. Плевен Вербувал го служител Димитър Димитров на 15.09.1977 г., регистриран на 24.10.1977 г. Ръководил го служител Димитър Димитров; Методи Величков Миланов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-II-III; СГУ на МВР- ДС-VI-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Атанас Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картон обр. 4; работно дело IР-12022; протокол № 81/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА- 26717; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Кандидат за общински съветник в общ. Божурище, издигнат от БСП

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More