Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Атанасов намери 15 резултата / The search @pseudo Атанасов found 15 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Атанасов" Димитър Илиев Лазаров

Дата на раждане: 13.11.1933
Място на раждане: гр. София
Димитър Илиев Лазаров Дата на раждане 13.11.1933 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител майор Лазар Хр. Лалов на 08.04.1964 г., регистриран на 10.02.1966 г.; възстановен през 1978 г. Ръководил го служител майор Лазар Христов Лалов; о. р. Любен Тасков; о. р. Димитър Гичев; о. р. Симеон Дойчинов; о. р. Димчо Вавов; о. р. Ив. Георгиев; о. р. Тр. Петров; майор Колю Асенов Михалев; о. р. Ангел Димитров; о. р. Продан Димов Калъчев; ст. лейт. Митко Атанасов; лейт. Светлозар Димитров Стоянов; о. р. Ч. Минчев; подп. Владимир Иванов Владимиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Атанасов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 1940 – 4 тома. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к управление от 21.02.1992 г. до 17.03.1995 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 2-643
от 26.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Софийска

Агент "Атанасов" Николай Николов Ризов

Дата на раждане: 11.06.1952
Място на раждане: гр. Добрич
Николай Николов Ризов Дата на раждане 11.06.1952 г. Място на раждане гр. Добрич Вербувал го служител о. р. Никола Трифонов на 25.12.1985 г., регистриран на 13.01.1986 г. Ръководил го служител о. р. Никола Трифонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03-04-01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Атанасов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 3563/ 29.10.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 00206 от 1990 г. на личното и работното дело на агент "Атанасов"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Драгоман, издигнат от местна коалиция "РАДЕТЕЛИ ЗА ОБЩИНА ДРАГОМАН - Партия "ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ", Коалиция "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК", Партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ", Партия "НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ", Партия "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Чамурджиев; Атанасов" Стефко Грозев Шишков

Дата на раждане: 07.07.1958
Място на раждане: гр. Бургас
Стефко Грозев Шишков Дата на раждане 07.07.1958 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител кап. Колю Димитров Колев на 23.11.1977 г., регистриран на 05.12.1977 г. Ръководил го служител кап. Колю Димитров Колев; о. р. Милан Вангелов; о. р. Съби Събев; о. р. Николай Панов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Дс, управление III-IХ-VI; ОУ на МВР-Варна-ДС; ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Чамурджиев; Атанасов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-422 (Бс) МФ и в работно дело IР-10472; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С КА-94/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1634 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Изпълнителен директор на „Център за психично здраве „Проф. Ив. Темков“” – Бургас“ ЕООД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Агент "Атанасов" Божидар Неофитов Чергов

Дата на раждане: 08.02.1954
Място на раждане: с. Ново село, обл. Видин
Божидар Неофитов Чергов Дата на раждане 08.02.1954 г. Място на раждане с. Ново село, обл. Видин Вербувал го служител ст. лейт. Петко Каменов Петков на 18.06.1981 г., регистриран на 23.06.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Петко Каменов Петков; о. р. А. Пантев; о. р. П. Грудански Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Атанасов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; лично дело IА-1118 (Вд) МФ; протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-400 (Вд) Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на сектор в ЦМУ от 01.10.1994 г. до 30.11.1997 г. Н-к на отдел в ЦМУ от 01.12.1997 г. до 12.05.1999 г. Н-к на управление в ЦМУ от 13.05.1999 г. до 06.08.2000 г. Ръководител на инспекторат в ЦМУ от 07.08.2000 г. до 13.06.2001 г.
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Агент "Атанасов" Новак Стоянов Неделчев

Дата на раждане: 16.04.1942
Място на раждане: гр. Силистра
Новак Стоянов Неделчев Дата на раждане 16.04.1942 г. Място на раждане гр. Силистра Вербувал го служител о. р. Николай Живков на 25.09.1972 г., регистриран на 12.10.1972 г. Ръководил го служител о. р. Николай Живков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Атанасов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; работно дело IР-6567; протокол № 95/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-1162 и работно дело IР-6567 (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел в ЦМУ от 02.07.1997 г. до 30.11.1998 г.
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Атанасов " Александър Петров Христов

Дата на раждане: 16.02.1969
Място на раждане: Гр. Благоевград
Александър Петров Христов Дата на раждане 16.02.1969 г. Място на раждане Гр. Благоевград Вербувал го служител Славчо Цонев на 23.10.1985 г. Ръководил го служител Славчо Цонев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС; управление 03, 10, 03; управление 03, 01, 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Атанасов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2431; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР 1808; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ Решение № 20/ 19.12.2007 г. 6 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Благоевград, издигнат от ПП "НОВОТО ВРЕМЕ"
Решение N° 2-41
от 25.07.2012 г.
Конфедерация на независимите синдикати в България

Секретен сътрудник; Агент "Атанасов" Димитър Василев Томов

Дата на раждане: 11.01.1955
Място на раждане: с. Широка лъка, обл. Смолян
Димитър Василев Томов Дата на раждане 11.01.1955 г. Място на раждане с. Широка лъка, обл. Смолян Вербувал го служител кап. Николай Димчев на 28.03.1985 г., регистриран на 09.04.1985 г., възстановен от кап. Сергей Луканов на 20.06.1989 г., регистриран на 12.07.1989 г. Ръководил го служител кап. Николай Димчев; кап. Сергей Луканов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството МВР-Бургас-ДС-ПГУ; ДС, управление III-IХ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент Псевдоними Атанасов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5391 – 2 тома; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Изпълнителния комитет на Федерацията на независимите синдикати от отбраната "Българска армия"
Решение N° 2-764
от 16.11.2016 г.
община Драгоман

Агент "Атанасов" Николай Николов Ризов

Дата на раждане: 11.06.1952
Място на раждане: гр. Добрич
Николай Николов Ризов Дата на раждане 11.06.1952 г. Място на раждане гр. Добрич Вербувал го служител о. р. Никола Трифонов на 25.12.1985 г., регистриран на 13.01.1986 г. Ръководил го служител о. р. Никола Трифонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03-04-01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Атанасов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 3563/ 29.10.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 00206 от 1990 г. на личното и работното дело на агент "Атанасов"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 13.11.2007 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-643/ 26.04.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-643/ 26.04.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Секретен сътрудник "Атанасов" Димитър Илиев Лазаров

Дата на раждане: 13.11.1933
Място на раждане: гр. София
Димитър Илиев Лазаров Дата на раждане 13.11.1933 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител майор Лазар Хр. Лалов на 08.04.1964 г., регистриран на 10.02.1966 г.; възстановен през 1978 г. Ръководил го служител майор Лазар Христов Лалов; о. р. Любен Тасков; о. р. Димитър Гичев; о. р. Симеон Дойчинов; о. р. Димчо Вавов; о. р. Ив. Георгиев; о. р. Тр. Петров; майор Колю Асенов Михалев; о. р. Ангел Димитров; о. р. Продан Димов Калъчев; ст. лейт. Митко Атанасов; лейт. Светлозар Димитров Стоянов; о. р. Ч. Минчев; подп. Владимир Иванов Владимиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Атанасов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 1940 – 4 тома. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Рим от 17.03.1995 г. до 15.08.2001 г.
Решение N° 217
от 12.05.2011
община Сатовча

Агент "Атанасов" Расим Салиев Камбошев

Дата на раждане: 23.08.1954
Място на раждане: с. Кочан, обл. Благоевград
Расим Салиев Камбошев Дата на раждане 23.08.1954 г. Място на раждане с. Кочан, обл. Благоевград Вербувал го служител ст. лейт. Александър Славев Арабаджиев на 08.05.1974 г., регистриран на 08.07.1974 г. Ръководил го служител ст. лейт. Александър Славев Арабаджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ХI-I, УГВ-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Атанасов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; лично дело IА-37588; работно дело IР-18182. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Фъргово от 1990 г. до 1991 г.
Решение N° 78
от 14.10.2009
Национален осигурителен институт

Агент "Атанасов" Иван Брайков Ангелов

Дата на раждане: 05.10.1958
Място на раждане: гр. Добрич
Иван Брайков Ангелов Дата на раждане 05.10.1958 г. Място на раждане гр. Добрич Вербувал го служител кап. Лъчезар Иванов Ташев на 20.02.1986 г., регистриран на 28.02.1986 г. Ръководил го служител кап. Лъчезар Иванов Ташев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС, отделение икономическо Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Атанасов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документ от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-178 (Тх) Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к сектор "ПОВН" в териториално поделение-Добрич от 01.12.2006 г.
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Агент "Атанасов" Хараламбий Стефанов Кузманов

Дата на раждане: 11.03.1960
Място на раждане: гр. Кърджали
Хараламбий Стефанов Кузманов Дата на раждане 11.03.1960 г. Място на раждане гр. Кърджали Вербувал го служител ст. лейт. Костадин Ангелов Николов на 24.12.1979 г., регистриран на 12.02.1980 г. Ръководил го служител ст. лейт. Костадин Ангелов Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Атанасов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1594 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр.; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1236 (Кж); протокол рег. № КА 12/ 20.03.1990 г. с предложение да бъде унищожено лично дело IА-1594 (Кж) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-директор (Помощник директор) на Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" - Кърджали Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Атанасов " Николай Николов Николов

Дата на раждане: 11.06.1952
Място на раждане: Гр. Добрич
Николай Николов (Ризов)Николов Дата на раждане 11.06.1952 г. Място на раждане Гр. Добрич Вербувал го служител Никола Трифонов на 25.12.1985 г., регистриран на 14.01.1986 г. Ръководил го служител Никола Трифонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03-04-01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Атанасов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 3563/ 29.10.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 00206 от 1990 г. на личното и работното дело на агент "Атанасов"; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Драгоман, издигнат от БСП
Решение N° 254
от 16.08.2011
Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно дело

Агент "Атанасов" Кирил Велков Кантурски

Дата на раждане: 08.06.1949
Място на раждане: с. Друган, обл. Перник
Кирил Велков Кантурски Дата на раждане 08.06.1949 г. Място на раждане с. Друган, обл. Перник Вербувал го служител о. р. Митко Марков на 27.12.1973 г., регистриран на 14.01.1974 г. Ръководил го служител о. р. Митко Марков; о. р. Петко Янакиев; о. р. Стамен Илиев; о. р. Петър Желязков; о. р. Иван Г. Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-VI, управление III-VII-II, управление III-I-I, управление III-VII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Атанасов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-25952 и на работно дело IР-11158. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.07.2005 г. до 01.09.2009 г.
Решение N° 173
от 01.12.2010
Държавна агенция Национална сигурност

Агент "Атанасов" Димитър Георгиев Димов

Дата на раждане: 16.01.1968
Място на раждане: с. Граматиково, обл. Бургас
Димитър Георгиев Димов Дата на раждане 16.01.1968 г. Място на раждане с. Граматиково, обл. Бургас Вербувал го служител ст. лейт. Йордан Николов Маджаров и полк. Стайков на 28.02.1991 г. Ръководил го служител ст. лейт. Йордан Николов Маджаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Атанасов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; лично и работно дело IА-882. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Експерт

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More