Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Ателието намери 1 резултата / The search @pseudo Ателието found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 122
от 6.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Съдържател на явочна квартира "Ателието" Володя Генов Велков

Дата на раждане: 26.02.1953
Място на раждане: гр. Габрово
Володя Генов Велков Дата на раждане 26.02.1953 г. Място на раждане гр. Габрово Вербувал го служител о. р. Евстати Гюров на 31.05.1983 г., регистриран на 09.06.1983 г. Ръководил го служител о. р. Евстати Гюров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР, V РУ-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Ателието Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6 Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 12.04.2007 г. За Володя Генов Велков липсват други данни по чл. 25, т. 3

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More