Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Атеш; Антон намери 1 резултата / The search @pseudo Атеш; Антон found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-419
от 29.10.2014 г.
община Ардино

Агент "Атеш; Антон" Байрям Байрямов Реджебов

Дата на раждане: 13.06.1953
Място на раждане: гр. Ардино
Байрям Байрямов Реджебов Дата на раждане 13.06.1953 г. Място на раждане гр. Ардино Вербувал го служител о. р. Владимир Стоев Иванов на 08.07.1972 г., регистриран на 15.07.1972 г. Ръководил го служител о. р. Владимир Стоев Иванов; о. р. Никола Ламбов; о. р. К. Желязков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-III-I; ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Ардино Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Атеш; Антон Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 - 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 547/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-281 (Кж); протокол рег. № КА 499/ 13.04.1990 г. за унищожаване работно дело IР-310 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 02.10.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More