Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Ачев намери 1 резултата / The search @pseudo Ачев found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Ачев" Румен Младенов Стоянов

Дата на раждане: 20.12.1960
Място на раждане: гр. Русе
Румен Младенов Стоянов Дата на раждане 20.12.1960 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител о. р. Илия Антонов Илиев на 27.12.1979 г., регистриран на 24.01.1980 г. Ръководил го служител о. р. Илия Антонов Илиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ачев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С 11/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-2812 (Рс); протокол рег. № С 12/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-381 (Рс). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Собственик и директор в "ТЕМПО"АД "ТИВИ-Д" ООД Проверени са 3 лица. Комисията не установи принадлежност. "ТИС - 2002" ООД Проверени са 2 лица. Комисията не установи принадлежност. "ТОП ТЕЛЕВИЗИЯ" ЕООД Проверени са 6 лица. Комисията не установи принадлежност. "ТРАНСВИДЕОКОМ" ООД Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност. "ТРЕЛИ" ООД Проверени са 4 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More