Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Аязлар намери 1 резултата / The search @pseudo Аязлар found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 188
от 23.02.2011
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

Съдържател на явочна квартира "Аязлар" Ангел Йорданов Ангелов

Дата на раждане: 10.09.1938
Място на раждане: с. Паламарца, обл. Търговище
Ангел Йорданов Ангелов Дата на раждане 10.09.1938 г. Място на раждане с. Паламарца, обл. Търговище Вербувал го служител о. р. Руси Николов Русев на 21.10.1983 г., регистриран на 02.11.1983 г. Ръководил го служител о. р. Руси Николов Русев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Аязлар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 95-А/ 16.02.1990 г. за унищожаване делото на Я/К „Аязлар”. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител на опитна станция по сортоизпитване - с. Светлен, обл. Русенска, Държавна сортова комисия до 01.09.1998 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More