Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Аякс намери 2 резултата / The search @pseudo Аякс found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 248
от 03.08.2011
Агенция за държавна финансова инспекция

Агент "Аякс" Вене Стоянов Михайлов

Дата на раждане: 11.03.1943
Място на раждане: с. Мурено, обл. Перник
Вене Стоянов Михайлов Дата на раждане 11.03.1943 г. Място на раждане с. Мурено, обл. Перник Вербувал го служител ст. лейт. Илко Тошев Филев на 18.11.1983 г., регистриран на 07.12.1983 г. Ръководил го служител ст. лейт. Илко Тошев Филев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-V-VIII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Аякс Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; лично дело IА-941 (Пк); писмо рег. № 048/ 01.09.1999 г. за унищожаване на работно дело IР-826 (Пк). Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Началник на управление в ДФК Перник от 18.04.1991 г. до 01.01.2001 г. Директор в ТД на АДВФК – Перник от 01.01.2001 г. до 26.02.2001 г.
Решение N° 108
от 20.01.2010
Агенция за ядрено регулиране

Секретен сътрудник "Аякс" Ангел Антонов Петров

Дата на раждане: 21.10.1936
Място на раждане: гр. Троян
Ангел Антонов Петров Дата на раждане 21.10.1936 г. Място на раждане гр. Троян Вербувал го служител ст. лейт. Александър Петров Трифонов на 31.10.1974 г., регистриран на 13.11.1974 г. Ръководил го служител ст. лейт. Александър Петров Трифонов; ст. лейт. Евгени Владимиров Грънчаров; о. р. Стефан Маджаров; о. р. Гошо Господинов Гочев; о. р. Йото Димитров Йотов; о. р. Чавдар Димитров Мирчев; о. р. Иван Щърков; о. р. Людмил Б. Тончев; о. р. Петър А. Павлов; кап. Дочо Христов Цончев; о. р. Илиян Ангелов; о. р. Марин Павлов; о. р. Начо Петличков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Аякс Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а. е. 5605; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-2401/ 08.12.2009 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Директор коорд. НТС от 01.12.1988 г. до 01.08.1990 г. Директор МС и ЕИ от 20.01.1995 г. до 18.10.2001 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More