Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Бабев намери 3 резултата / The search @pseudo Бабев found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-356
от 10.06.2014 г.
Софийски университет Св. Климент Охридски

Секретен сътрудник "Бабев" Борян Пенков Радоев

Дата на раждане: 02.09.1941
Място на раждане: гр. София
Борян Пенков Радоев Дата на раждане 02.09.1941 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител регистриран на 26.06.1978 г. Ръководил го служител ст. лейт. Николай Димитров Шейков; о. р. Орлин Симеонов; о. р. Спас Аляков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Бабев Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 3966. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 2000 г. до 2001 г. и от 2003 г. до 2004 г. Обявява установената и обявена с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Секретен сътрудник "Бабев" Борян Пенков Радоев

Дата на раждане: 02.09.1941
Място на раждане: гр. София
Борян Пенков Радоев Дата на раждане 02.09.1941 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител регистриран на 26.06.1978 г. Ръководил го служител ст. лейт. Николай Димитров Шейков; о. р. Орлин Симеонов; о. р. Спас Аляков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Бабев Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 3966. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по химически науки от 1992 г. и от 1997 г. Зам. председател на научна комисия по химически науки от 2000 г. до 2003 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент; съдържател на явочна квартира "Бабев" Диян Христов Йорданов

Дата на раждане: 28.08.1961
Място на раждане: гр. Шумен
Диян Христов Йорданов Дата на раждане 28.08.1961 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител о. р. Петко Спасов Петков на 11.05.1981 г., регистриран на 22.06.1981 г. Ръководил го служител о. р. Петко Спасов Петков; о. р. Огнян Янков Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-II; ОУ на МВР-Шумен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; съдържател на явочна квартира Псевдоними Бабев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-12841; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № С 1070/ 05.04.1990 г. за преценка за унищожаване материалите на "Бабев" – дело I-ПВ-341 (Шн); протокол рег. № С КА-44/ 28.03.1990 г. за унищожаване работно дело IР-1123 (Шн). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 42 НС, издигнат от ПП "ЛИДЕР" в 30-и МИР-Шумен Обявява установената и обявена с решение 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More