Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Бадем намери 1 резултата / The search @pseudo Бадем found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-430
от 26.11.2014 г.
община Кърджали

Съдържател на явочна квартира "Бадем" Ташо Вълков Иванов

Дата на раждане: 07.06.1946
Място на раждане: с. Пътниково, обл. Хасково
Ташо Вълков Иванов Дата на раждане 07.06.1946 г. Място на раждане с. Пътниково, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Христо Радичев на 03.11.1983 г., регистриран на 13.12.1983 г. Ръководил го служител о. р. Христо Радичев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бадем Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делото на Я/К "Бадем". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Чифлик до 16.10.1991 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More