Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Базов намери 3 резултата / The search @pseudo Базов found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-680
от 07.07.2016 г.
община Русе

Секретен сътрудник "Базов" Марко Марков Тодоров

Дата на раждане: 26.02.1944
Място на раждане: Германия
Марко Марков Тодоров Дата на раждане 26.02.1944 г. Място на раждане Германия Вербувал го служител Вербуван през 1981 г., регистриран на 02.02.1981 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Базов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; документ от ръководил го щатен служител; предложение рег. № 3844/ 05.04.1990 г. за унищожаване на дело Ф1, а. е. 5437; предложение рег. № 5161/ 29.05.1990 г. за изключване от сътрудническия апарат на СС "Базов" и унищожаване на делото. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 2003 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 338/ 28.03.2012 г. – Русенски университет "Ангел Кънчев" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 138
от 9.06.2010
лица по чл. 3, ал. 1, т. 3

Секретен сътрудник "Базов" Марко Марков Тодоров

Дата на раждане: 26.02.1944
Място на раждане: Германия
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 338
от 28.03.2012
Русенски университет Ангел Кънчев

Секретен сътрудник "Базов" Марко Марков Тодоров

Дата на раждане: 26.02.1944
Място на раждане: Германия
Марко Марков Тодоров Дата на раждане 26.02.1944 г. Място на раждане Германия Вербувал го служител Вербуван през 1981 г., регистриран на 02.02.1981 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Базов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; документ от ръководил го щатен служител; предложение рег. № 3844/ 05.04.1990 г. за унищожаване на дело Ф1, а. е. 5437; предложение рег. № 5161/ 29.05.1990 г. за изключване от сътрудническия апарат на СС "Базов" и унищожаване на делото. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Ректор до 27.11.2007 г. Обявен с решение № 138/ 09.06.2010 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More