Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Байкал намери 4 резултата / The search @pseudo Байкал found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 214
от 04.05.2011
община Струмяни

Съдържател на явочна квартира "Байкал" Петър Георгиев Вълков

Дата на раждане: 17.09.1934
Място на раждане: с. Гореме, обл. Благоевград
Петър Георгиев Вълков Дата на раждане 17.09.1934 г. Място на раждане с. Гореме, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Малин Гаджелов на 09.12.1977 г., регистриран на 21.12.1977 г. Ръководил го служител о. р. Малин Гаджелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС-Сандански Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Байкал Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 - 2 бр. и обр. 6; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. За Петър Георгиев Вълков липсват други данни по чл. 25, т. 3 Обявен с решение № 47/ 16.09.2008 г. - Държавна агенция по горите
Решение N° 47
от 16.09.2008
държавни агенции

Съдържател на явочна квартира "Байкал" Петър Георгиев Вълков

Дата на раждане: 17.09.1934
Място на раждане: с. Гореме, обл. Благоевград
Петър Георгиев Вълков Дата на раждане 17.09.1934 г. Място на раждане с. Гореме, обл. Благоевград Вербувал го служител Малин Гаджелов на 09.12.1977 г., регистриран на 21.12.1977 г. Ръководил го служител Малин Гаджелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС-Сандански Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Байкал Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 - 2 бр. и обр. 6; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Държавно лесничейство - Струмяни от 10.11.1989 г. до 30.03.1990 г. За Петър Георгиев Вълков липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-721
от 04.10.2016 г.
община Доспат

Осведомител "Байкал" Недко Ангелов Маслев

Дата на раждане: 30.05.1946
Място на раждане: гр. Доспат
Недко Ангелов Маслев Дата на раждане 30.05.1946 г. Място на раждане гр. Доспат Вербувал го служител о. р. Димитър Касапов на 20.02.1974 г., регистриран на 05.03.1974 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Касапов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Байкал Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Председател на ВрИК Доспат от 24.10.1990 г. до 24.10.1991 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Недко Ангелов Маслев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. За Недко Ангелов Маслев липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Съдържател на явочна квартира "Байкал" Славка Анастасова Тодорова

Дата на раждане: 05.01.1948
Място на раждане: с. Обител, обл. Търговище
Славка Анастасова Тодорова Дата на раждане 05.01.1948 г. Място на раждане с. Обител, обл. Търговище Вербувал я служител о. р. Джамал Рамаданов на 07.10.1976 г., регистрирана на 09.11.1976 г. Ръководил я служител о. р. Джамал Рамаданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Ардино Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Байкал Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № КА 11/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване дело IЯ-152 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" - Глухар Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More