Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Бакаджик намери 3 резултата / The search @pseudo Бакаджик found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-1062
от 26.09.2017 г.
община Стралджа

Съдържател на явочна квартира "Бакаджик" Христин Славов Христов

Дата на раждане: 07.07.1960
Място на раждане: гр. Ямбол
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Съдържател на явочна квартира "Бакаджик" Христин Славов Христов

Дата на раждане: 07.07.1960
Място на раждане: гр. Ямбол
Христин Славов Христов Дата на раждане 07.07.1960 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител о. р. Павел Жечев Павлов на 11.04.1986 г., регистриран на 21.04.1986 г. Ръководил го служител о. р. Павел Жечев Павлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Ямбол – 03 ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Бакаджик Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; уведомително писмо-протокол вх.№ 4143 от 1.09.1990 г. за унищожени документи; доклад на МВР № RB202009-001-05/01-08-I-1879 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Войника, общ. Стралджа, обл. Ямбол, издигнат от ПП "ГЕРБ" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Съдържател на явочна квартира " Бакаджик " Христин Славов Христов

Дата на раждане: 07.07.1960
Място на раждане:
Христин Славов Христов Дата на раждане 07.07.1960 г. Място на раждане Вербувал го служител Павел Жечев Павлов на 11.04.1986 г., Решение № 18/ 25.10.2007 г. 2 регистриран на 21.04.1986 г. Ръководил го служител Павел Жечев Павлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Ямбол – 03 ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Бакаджик Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; уведомително писмо-протокол вх.№ 4143 от 1.09.1990 г. за унищожени документи; доклад на МВР № RB202009-001-05/01-08-I-1879 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Войника, общ. Стралджа, обл. Ямбол, издигнат от коалиция ГЕРБ-НДСВ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More