Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Бакалия намери 1 резултата / The search @pseudo Бакалия found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-448
от 14.01.2015 г.
Приватизирани предприятия

Съдържател на явочна квартира "Бакалия" Николай Александров Янакиев

Дата на раждане: 24.09.1947
Място на раждане: гр. София
Николай Александров Янакиев Дата на раждане 24.09.1947 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Георги Георгиев на 09.03.1983 г., регистриран на 17.03.1983 г. Ръководил го служител о. р. Георги Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-VIII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бакалия Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 3027/ 07.08.1990 г. за изключване на Я/К "Бакалия". Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на дружество - купувач по договор за приватизационна продажба – "Кулинар 99" АД Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на дружество - предмет по договор за приватизационна продажба - “Кулинар” АД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More