Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Бакалов намери 2 резултата / The search @pseudo Бакалов found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 296
от 12.01.2012
Министерството на образованието, младежта и науката

Агент "Бакалов" Божидар Славчев Чернев

Дата на раждане: 19.12.1940
Място на раждане: гр. Шумен
Божидар Славчев Чернев Дата на раждане 19.12.1940 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител ст. лейт. С. В. Славов и кап. Б. Христов на 28.03.1958 г., регистриран на 18.03.1964 г. Ръководил го служител ст. лейт. С. В. Славов; кап. Душко николов Иванов; о. р. Атанас Петров Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Коларовград-ДС-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бакалов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IО-72 (Шн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № С КА-44/ 28.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-518 (Шн). Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Публична длъжност или публична дейност Началник на ИО/ РИ – Шумен от 07.05.1997 г. до 29.03.2000 г.
Решение N° 2-1037
от 14.08.2017 г.
община Шумен

Агент "Бакалов" Божидар Славчев Чернев

Дата на раждане: 19.12.1940
Място на раждане: гр. Шумен
Божидар Славчев Чернев Дата на раждане 19.12.1940 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител ст. лейт. С. В. Славов и кап. Б. Христов на 28.03.1958 г., регистриран на 18.03.1964 г. Ръководил го служител ст. лейт. С. В. Славов; кап. Душко Николов Иванов; о. р. Атанас Петров Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Коларовград-ДС-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бакалов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IО-72 (Шн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № С КА-44/ 28.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-518 (Шн). Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 20.12.2001 г. до 26.10.2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More