Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Балинов намери 2 резултата / The search @pseudo Балинов found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Балинов" Иван Петров Иванов

Дата на раждане: 31.07.1953
Място на раждане: гр. София
Иван Петров Иванов Дата на раждане 31.07.1953 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител регистриран на 15.02.1983 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Балинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи, собственоръчно написани и подписани от сътрудника; документи от щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр.; дело Ф1, а.е. 4698 – II том; предложение рег. № 3187/ 13.03.1990 г. за унищожаване материалите на СС "Балинов" – I том от а.е. 4698. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 10.09.2001 г. до 20.04.2002 г. и от 01.12.2006 г. до 03.10.2007 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Секретен сътрудник "Балинов" Иван Петров Иванов

Дата на раждане: 31.07.1953
Място на раждане: гр. София
Иван Петров Иванов Дата на раждане 31.07.1953 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител регистриран на 15.02.1983 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Балинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи, собственоръчно написани и подписани от сътрудника; документи от щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр.; дело Ф1, а.е. 4698 – II том; предложение рег. № 3187/ 13.03.1990 г. за унищожаване материалите на СС "Балинов" – I том от а.е. 4698. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Лисабон от 10.07.2009 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More