Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Балкан намери 24 резултата / The search @pseudo Балкан found 24 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-105
от 12.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Габрово

Съдържател на явочна квартира "Балкан" Христо Василев Вълев

Дата на раждане: 09.09.1954
Място на раждане: с. Ряховците, обл. Габрово
Христо Василев Вълев Дата на раждане 09.09.1954 г. Място на раждане с. Ряховците, обл. Габрово Вербувал го служител о. р. Валери Георгиев на 21.11.1984 г., регистриран на 20.12.1984 г. Ръководил го служител о. р. Валери Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Габрово по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Балкан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; писмо вх. № 1465/ 19.03.1990 г. за унищожаване с протокол № 316/ 09.03.1990 г. материалите от делото на Я/К "Балкан" Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Севлиево, издигнат от ПП "ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ" Обявява установената и обявена с решение 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-104
от 12.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Търговище

Агент "Балкан" Хасан Мехмедов Алиев

Дата на раждане: 15.09.1944
Място на раждане: с. Стеврек, обл. Търговище
Хасан Мехмедов Алиев Дата на раждане 15.09.1944 г. Място на раждане с. Стеврек, обл. Търговище Вербувал го служител майор Георги Димитров Георгиев на 18.07.1982 г., регистриран на 06.08.1982 г. Ръководил го служител майор Георги Димитров Георгиев; лейт. Радослав Йорданов Богев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Балкан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи за получено възнаграждение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1305 (Тщ); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Антоново, издигнат от ЕНП Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент; секретен сътрудник "Балкан" Кирил Филипов Шаламанов

Дата на раждане: 04.06.1938
Място на раждане: с. Ярлово, обл. Софийска
Кирил Филипов Шаламанов Дата на раждане 04.06.1938 г. Място на раждане с. Ярлово, обл. Софийска Вербувал го служител о. р. Цветан Борисов Янев на 21.03.1964 г., регистриран на 03.04.1964 г.; о. р. Димитър Николов Радков на 14.08.1978 г., регистриран в ПГУ на 28.09.1978 г. Ръководил го служител о. р. Цветан Борисов Янев; о. р. Димитър Николов Радков; о. р. Димитър Панчов Радев; о. р. Димитър Ганчев; кап. Данаил Сарафидов; майор Кирчо Киров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС; ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Балкан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 5 бр.; лично дело IА-585 (Пк); дело Ф1, а.е. 7394. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Завеждащ секция до 30.09.1991 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Кирил Филипов Шаламанов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 71
от 22.07.2009
Българска народна банка

Агент "Балкан" Захари Арангелов Павлов

Дата на раждане: 17.06.1952
Място на раждане: гр. София
Захари Арангелов Павлов Дата на раждане 17.06.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Николай Николов на 19.06.1979 г., регистриран на 21.06.1979 г. Ръководил го служител о. р. Николай Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-III-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Балкан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 75/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-28261 и работно дело IР-13784. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к служба от 09.12.1996 г. до 13.04.1999 г.
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Агент "Балкан" Петко Костадинов Петков

Дата на раждане: 14.02.1953
Място на раждане: гр. Самоков
Петко Костадинов Петков Дата на раждане 14.02.1953 г. Място на раждане гр. Самоков Вербувал го служител о. р. Васил Илиев Димитров на 10.07.1980 г., регистриран на 16.07.1980 г. Ръководил го служител о. р. Васил Илиев Димитров; о. р. Ем. Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-ХII-V, ВГУ-ХII-IV, ВГУ-ХII-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Балкан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на РМУ – София от 21.07.1997 г. до 04.08.2000 г. Директор на РМД-София от 05.08.2000 г. до 21.01.2001 г. За Петко Костадинов Петков липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-305
от 05.02.2014 г.
община Севлиево

Съдържател на явочна квартира "Балкан" Христо Василев Вълев

Дата на раждане: 09.09.1954
Място на раждане: с. Ряховците, обл. Габрово
Христо Василев Вълев Дата на раждане 09.09.1954 г. Място на раждане с. Ряховците, обл. Габрово Вербувал го служител о. р. Валери Георгиев на 21.11.1984 г., регистриран на 20.12.1984 г. Ръководил го служител о. р. Валери Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Габрово по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Балкан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; писмо вх. № 1465/ 19.03.1990 г. за унищожаване с протокол № 316/ 09.03.1990 г. материалите от делото на Я/К "Балкан" Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-105/ 12.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-767
от 16.11.2016 г.
община Златица

Съдържател на явочна квартира "Балкан" Атанас Цонков Петров

Дата на раждане: 12.11.1941
Място на раждане: гр. Златица
Атанас Цонков Петров Дата на раждане 12.11.1941 г. Място на раждане гр. Златица Вербувал го служител Лейт. Евтим Йорданов на 22.01.1974 г., регистриран на 27.02.1974 г. Ръководил го служител Лейт. Евтим Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР - ДС – Сливница Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Балкан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; протокол № 79/1990 г. за унищожаване на дело ІЯ-3889; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на община Златица 04.11.2003 г. до 05.11.2007 г. Общински съветник от 14.11.2011 г. до 2015 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-31/ 11.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 37
от 10.06.2008
държавни агенции и държавни комисии

Съдържател на явочна квартира "Балкан" Никола Стойков Христов

Дата на раждане: 19.12.1940
Място на раждане: С. Камено поле, обл. Враца
Никола Стойков Христов Дата на раждане 19.12.1940 г. Място на раждане С. Камено поле, обл. Враца Вербувал го служител Анатоли Спасов на 15.09.1986 г., регистриран на 22.09.1986 г. Ръководил го служител Анатоли Спасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС - по линия на управление 06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Балкан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол вх. № 1860/ 11.04.1990 г. за унищожаване на дело на Я/К "Балкан"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1235/ 17.05.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на ДА "Враца" от 1978 г. до 1999 г.
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Съдържател на явочна квартира "Балкан" Петко Тодоров Петков

Дата на раждане: 18.10.1948
Място на раждане: гр. Шивачево
Петко Тодоров Петков Дата на раждане 18.10.1948 г. Място на раждане гр. Шивачево Вербувал го служител о. р. Йордан Загоров на 18.12.1978 г., регистриран на 25.12.1978 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Загоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР-Сливен–ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Балкан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; протокол за снемане от отчет рег. № С-55 от 05.04.1990 г.; доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на кметство Шивачево, общ. Твърдица, издигнат от БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Съдържател на явочна квартира "Балкан" Христо Василев Вълев

Дата на раждане: 09.09.1954
Място на раждане: с. Ряховците, обл. Габрово
Христо Василев Вълев Дата на раждане 09.09.1954 г. Място на раждане с. Ряховците, обл. Габрово Вербувал го служител о. р. Валери Георгиев на 21.11.1984 г., регистриран на 20.12.1984 г. Ръководил го служител о. р. Валери Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Габрово по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Балкан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; писмо вх. № 1465/ 19.03.1990 г. за унищожаване с протокол № 316/ 09.03.1990 г. материалите от делото на Я/К "Балкан" Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на кметство Крушево, общ. Севлиево, издигнат от ПП "ГЕРБ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-105/ 12.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-305/ 05.02.2014 г. – община Севлиево Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-463
от 11.02.2015 г.
община Троян

Съдържател на явочна квартира "Балкан" Иван Спасов Дичевски

Дата на раждане: 12.10.1941
Място на раждане: гр. Сливен
Иван Спасов Дичевски Дата на раждане 12.10.1941 г. Място на раждане гр. Сливен Вербувал го служител вербуван на 16.09.1973 г., регистриран на 04.03.1977 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Плевен-ДС по линия на ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Балкан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр.; предложение рег. № 46/ 16.03.1990 г. за унищожаване материалите от дело № 11918. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1991 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-426
от 13.11.2014 г.
община Крумовград

Агент "Балкан" Зия Мустафов Мустафов

Дата на раждане: 29.10.1962
Място на раждане: с. Токачка, обл. Кърджали
Зия Мустафов Мустафов Дата на раждане 29.10.1962 г. Място на раждане с. Токачка, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Коста Димов Стамов на 04.12.1979 г., регистриран на 11.12.1979 г. Ръководил го служител о. р. Коста Димов Стамов; о. р. Вангел Григоров; о. р. Петър Карабойчев; о. р. Милчо Милчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС по линия на управление VI; ДС, управление III-ХI-III; ОУ на МВР-Стара Загора-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Балкан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-11659; рег. дневник; картони – обр. 4 – 12 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1120 (Кж); протокол рег. № 37/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване личното и работното дело на "Балкан" Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. октомври 1999 г. до м. октомври 2003 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Зия Мустафов Мустафов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-31
от 11.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Софийска

Съдържател на явочна квартира "Балкан" Атанас Цонков Петров

Дата на раждане: 12.11.1941
Място на раждане: гр. Златица
Атанас Цонков Петров Дата на раждане 12.11.1941 г. Място на раждане гр. Златица Вербувал го служител Лейт. Евтим Йорданов на 22.01.1974 г., регистриран на 27.02.1974 г. Ръководил го служител Лейт. Евтим Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ МВР - ДС – Сливница Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Балкан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; протокол за унищожаване на дело ІЯ-3889 № 79/1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Златица, издигнат от МК "КОАЛИЦИЯ ЗА ЗЛАТИЦА" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 2-618
от 01.03.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Кристалбанк

Осведомител "Балкан" Енгюл Шерифов Ибраимов

Дата на раждане: 22.06.1951
Място на раждане: гр. Плевен
Енгюл Шерифов Ибраимов Дата на раждане 22.06.1951 г. Място на раждане гр. Плевен Вербувал го служител о. р. Иван Петров Каменов на 13.04.1972 г., регистриран на 29.04.1972 г. Ръководил го служител о. р. Иван Петров Каменов; о. р. Румен Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-ГУСВ-II; ОУ на МВР-Плевен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Балкан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IО-85 (Пл) и в лично дело IА-2122 (Пл); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г. Лице, посочено като едноличен търговец с фирма длъжник – ЕФ „КОНТЕВ”, гр. Плевен (ЕТ "КОНТЕВ ЕНГЮЛ ИБРАХИМОВ" – по бюлетина) Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 61
от 15.04.2009
държавни агенции

Съдържател на явочна квартира "Балкан" Марин Иванов Гангалов

Дата на раждане: 07.07.1943
Място на раждане: с. Петково, обл. Смолян
Марин Иванов Гангалов Дата на раждане 07.07.1943 г. Място на раждане с. Петково, обл. Смолян Вербувал го служител О. р. Христо Димитров на 11.04.1980 г., регистриран на 15.04.1980 г. Ръководил го служител О. р. Христо Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Балкан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване с протокол рег. № С 348/ 06.02.1990 г. материалите на Я/К "Балкан". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор и ръководител направление в гр. Хасково от 1989 г. до 1992 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Марин Иванов Гангалов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Съдържател на явочна квартира "Балкан" Атанас Цонков Петров

Дата на раждане: 12.11.1941
Място на раждане: гр. Златица
Атанас Цонков Петров Дата на раждане 12.11.1941 г. Място на раждане гр. Златица Вербувал го служител Лейт. Евтим Йорданов на 22.01.1974 г., регистриран на 27.02.1974 г. Ръководил го служител Лейт. Евтим Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ МВР - ДС – Сливница Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Балкан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; протокол за унищожаване на дело ІЯ-3889 № 79/1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за кмет на общ. Златица, обл. Софийска, издигнат от МК "КОАЛИЦИЯ ЗА ЗЛАТИЦА" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Съдържател на явочна квартира "Балкан" Петко Тодоров Петков

Дата на раждане: 18.10.1948
Място на раждане: гр. Шивачево
Петко Тодоров Петков Дата на раждане 18.10.1948 г. Място на раждане гр. Шивачево Вербувал го служител о. р. Йордан Загоров на 18.12.1978 г., регистриран на 25.12.1978 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Загоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР Сливен – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Балкан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; протокол за снемане от отчет от 05.04.1990 г.; доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на гр. Шивачево, общ. Твърдица, обл. Сливен, издигнат от ПП "БСП" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Съдържател на явочна квартира "Балкан" Христо Василев Вълев

Дата на раждане: 09.09.1954
Място на раждане: с. Ряховците, обл. Габрово
Христо Василев Вълев Дата на раждане 09.09.1954 г. Място на раждане с. Ряховците, обл. Габрово Вербувал го служител о. р. Валери Георгиев на 21.11.1984 г., регистриран на 20.12.1984 г. Ръководил го служител о. р. Валери Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Габрово по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Балкан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1465/ 19.03.1990 г. за унищожаване с протокол № 316/ 09.03.1990 г. материалите от делото на Я/К "Балкан" Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Крушево, общ. Севлиево, издигнат от ПП "ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ"
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Съдържател на явочна квартира " Балкан " Атанас Цонков Петров

Дата на раждане: 12.11.1941
Място на раждане:
Атанас Цонков Петров Дата на раждане 12.11.1941 г. Място на раждане Вербувал го служител Лейт. Евтим Йорданов на 22.01.1974 г., регистриран на 27.02.1974 г. Ръководил го служител Лейт. Евтим Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ МВР - ДС – Сливница Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Балкан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; протокол за унищожаване на дело ІЯ-3889 № 79/1990 г.; доклад на МВР RB202009- 001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за кмет на общ. Златица, обл. Софийска, издигнат от ПК „Заедно можем повече”
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Съдържател на явочна квартира " Балкан " Петко Тодоров Петков

Дата на раждане: 18.10.1948
Място на раждане:
Петко Тодоров Петков Дата на раждане 18.10.1948 г. Място на раждане Вербувал го служител Йордан Загоров на 25.12.1978 г. Ръководил го служител Йордан Загоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР Сливен – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Балкан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; протокол за снемане от отчет от 05.04.1990 г.; доклад на МВР рег. № RB 202009- 001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на гр. Шивачево, общ. Твърдица, обл. Сливен, издигнат от Коалиция „Нова Левица – Българска Социалистическа Партия, Обединен Блок на Труда, Политическо Движение „Социалдемократи”
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Съдържател на явочна квартира "Балкан" Надежда Николова Шишкова

Дата на раждане: 09.09.1950
Място на раждане: с. Тетово, обл. Русе
Надежда Николова Шишкова Дата на раждане 09.09.1950 г. Място на раждане с. Тетово, обл. Русе Вербувал я служител майор Тодор Маринов Тодоров на 31.03.1973 г., регистрирана на 13.04.1973 г. Ръководил я служител майор Тодор Маринов Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Балкан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил я щатен служител, съдържащи се в дело I-ПВ-113 (Рз); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-директор (Помощник-директор) на Финансово-стопанска гимназия "Атанас Буров" - Хасково Обявява установената и обявена с решение 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Балкан" Иван Спасов Дичевски

Дата на раждане: 12.10.1941
Място на раждане: гр. Сливен
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Балкан" Димитър Илиев Шиков

Дата на раждане: 27.02.1939
Място на раждане: гр. Пловдив
Димитър Илиев Шиков Дата на раждане 27.02.1939 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Христо Дишков на 24.03.1989 г., регистриран на 07.04.1989 г. Ръководил го служител о. р. Христо Дишков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Балкан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2170/ 07.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 15/ 02.02.1990 г. делото на Я/К "Балкан". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник кмет на II–ро кметство до м. декември 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Балкан" Петко Тодоров Петков

Дата на раждане: 18.10.1948
Място на раждане: гр. Шивачево
Петко Тодоров Петков Дата на раждане 18.10.1948 г. Място на раждане гр. Шивачево Вербувал го служител о. р. Йордан Загоров на 18.12.1978 г., регистриран на 25.12.1978 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Загоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР-Сливен–ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Балкан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; протокол за снемане от отчет рег. № С-55 от 05.04.1990 г.; доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Шивачево от 05.11.1999 г. до 08.11.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More