Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Балкански намери 4 резултата / The search @pseudo Балкански found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 297
от 12.01.2012
Агенция по заетостта

Агент; съдържател на явочна квартира "Балкански; Център" Цоко Йосифов Цоков

Дата на раждане: 21.07.1938
Място на раждане: гр. Видин
Цоко Йосифов Цоков Дата на раждане 21.07.1938 г. Място на раждане гр. Видин Вербувал го служител о. р. Цветан Горанов Цеков на 19.12.1958 г., регистриран на 07.01.1959 г.; възстановен от о. р. Николай Рачев на 12.12.1988 г., регистриран на 15.12.1988 г. Ръководил го служител о. р. Цветан Горанов Цеков; о. р. Николай Рачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-V; ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; съдържател на явочна квартира Псевдоними Балкански; Център Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; - 2 бр.; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол № 1380/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА.-35325; протокол рег. № 1436/ 05.03.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Център". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел в ДБТ-Видин от 01.04.1996 г. до 22.07.1998 г. Комисията е установила принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 9 /девет/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от закона. Приложение 1 лице, за което не е извършена проверка ДБТ Сливен Гочо Христов Стоев   Началник Бюро по труда 01.01.1990 г. 7.07.1992 г. Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов.....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов.................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров…………………… 2. Валери Георгиев Кацунов....…………………. 3. Татяна Колева Кирякова……………………. 4. Тодор Илиев Трифонов…………………….. Решение № 297/ 12.01.2012 г.
Решение N° 2-518
от 09.06.2015 г.
община Трън

Агент "Балкански" Петър Димитров Михов

Дата на раждане: 12.07.1941
Място на раждане: с. Ерул, обл. Перник
Петър Димитров Михов Дата на раждане 12.07.1941 г. Място на раждане с. Ерул, обл. Перник Вербувал го служител о. р. Йордан Давидков Арабаджийски на 25.04.1960 г., регистриран на 15.03.1964 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Давидков Арабаджийски; о. р. Вангел Кирилов Васев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Балкански Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-744 (Пк) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Ерул от м. ноември 1995 г. до м. ноември 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-331
от 24.03.2014 г.
Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий

Агент "Балкански; Шнайдер" Николай Стефанов Шиваров

Дата на раждане: 28.08.1930
Място на раждане: гр. София
Николай Стефанов Шиваров Дата на раждане 28.08.1930 г Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Васил Иванов Вутов на 28.09.1967 г., регистриран на 30.09.1967 г.; регистриран в ПГУ на 22.11.1967 г. Ръководил го служител о. р. Васил Иванов Вутов; о. р. Кирил Котов; лейт. Тодор Таков Рибаров; о. р. Любен Точев; о. р. Светослав Тодоров; о. р. Боне Бонев; о. р. Христо Стронгелов; о. р. Тиню Ст. Караславов; о. р. Симеон Ив. Симеонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VIII-III, управление VI-III-III, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Балкански; Шнайдер Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в работно дело IР-11611 и в лично и в работно дело Ф1, а.е. 4586 – 3 тома; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 1995 г. до 2003 г. Обявява установената и обявена с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Балкански" Петър Иванов Вучков

Дата на раждане: 02.09.1938
Място на раждане: гр. Варна
Петър Иванов Вучков Дата на раждане 02.09.1938 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител Вербуван на 14.01.1957 г., възстановен от о. р. Владимир Сапунджиев на 30.06.1986 г., регистриран на 12.08.1986 г. Ръководил го служител о. р. Иван Стоянов Янкулов; о. р. Владимир Сапунджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VII; ; управление II-VIII-I; СГУ на МВР-ДС-VI-II по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Балкански Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-679; работно дело IР-138; писмо вх. № 2240/ 1990 г. с искане "да се унищожат регистрационните картони" на аг. "Балкански". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Водещ на рубрика в БНТ "БОЛКАН НЮЗ КОРПОРЕЙШЪН" ЕАД Проверени са 16 лица. Комисията не установи принадлежност. СД "БОНЕВ И СЪДРУЖИЕ" Проверени са 5 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "БОНСИМА" ООД Проверени са 2 лица. Комисията не установи принадлежност. "БОТЕВГРАДСКИ ВЕСТИ" ЕООД Проверени са 3 лица. Комисията не установи принадлежност. СД “БРАТЯ БЕЕВИ” Проверени са 6 лица. Четири лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "БУЛГА МЕДИА" ЕООД Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност. "БУЛСАТ" ООД Проверени са 4 лица. Комисията не установи принадлежност. "БУЛСАТКОМ" АД Проверени са 4 лица. Три лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "БУМЕРАНГ 94"ООД Проверени са 2 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "БУМЕРАНГ ФМ"ЕООД Проверени са 3 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "БЪЛГАРИЯ КАБЕЛ ТВ" ООД Проверени са 12 лица. Четири лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More