Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Банката намери 4 резултата / The search @pseudo Банката found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-352
от 27.05.2014 г.
Университет за национално и световно стопанство

Съдържател на явочна квартира "Банката" Иван Душанов Иванов

Дата на раждане: 27.07.1928
Място на раждане: гр. Горна Оряховица
Иван Душанов Иванов     Дата на раждане 27.07.1928 г. Място на раждане гр. Горна Оряховица Вербувал го служител ст. лейт. Петър Стоилов на 27.09.1969 г., регистриран на 30.09.1969 г. Ръководил го служител ст. лейт. Петър Стоилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-VIII-I; ВГУ-ХI-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Банката Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване делото на Я/К "Банката". Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-ректор до 19.04.1990 г. Ръководител катедра "Счетоводна отчетност" от 05.02.1990 г. до 20.03.1991 г. Директор на департамент "Счетоводна отчетност и контрол" от 20.03.1991 г. до 15.04.1992 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 100/ 18.11.2009 г. – Агенцията за приватизация Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 74
от 05.08.2009
Сметната палата

Съдържател на явочна квартира "Банката" Иван Душанов Иванов

Дата на раждане: 27.07.1928
Място на раждане: гр. Горна Оряховица
Иван Душанов Иванов     Дата на раждане 27.07.1928 г. Място на раждане гр. Горна Оряховица Вербувал го служител ст. лейт. Петър Стоилов на 27.09.1969 г., регистриран на 30.09.1969 г. Ръководил го служител ст. лейт. Петър Стоилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-VIII-I; ВГУ-ХI-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Банката Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване делото на Я/К "Банката". Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Сметната палата от 01.12.1995 г. до 13.04.2005 г.
Решение N° 2-784
от 29.11.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим 2016 г.

Съдържател на явочна квартира "Банката" Иван Душанов Иванов

Дата на раждане: 27.07.1928
Място на раждане: с. Калтинец, обл. Велико Търново
Иван Душанов Иванов     Дата на раждане 27.07.1928 г. Място на раждане с. Калтинец, обл. Велико Търново Вербувал го служител ст. лейт. Петър Стоилов на 27.09.1969 г., регистриран на 30.09.1969 г. Ръководил го служител ст. лейт. Петър Стоилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-VIII-I; ВГУ-ХI-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Банката Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване делото на Я/К "Банката". Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник - "СЕРДИКОМ" АД, гр. София Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 100/ 18.11.2009 г. – Агенцията за приватизация Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-352/ 27.05.2014 г. – Университет за национално и световно стопанство Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 100
от 18.11.2009
Агенцията за приватизация

Съдържател на явочна квартира "Банката" Иван Душанов Иванов

Дата на раждане: 27.07.1928
Място на раждане: гр. Горна Оряховица
Иван Душанов Иванов     Дата на раждане 27.07.1928 г. Място на раждане гр. Горна Оряховица Вербувал го служител ст. лейт. Петър Стоилов на 27.09.1969 г., регистриран на 30.09.1969 г. Ръководил го служител ст. лейт. Петър Стоилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-VIII-I; ВГУ-ХI-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Банката Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване делото на Я/К "Банката". Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Надзорния съвет от 02.02.1995 г. до 12.01.1996 г. Обявен с решение № 74/ 05.08.2009 г. – Сметна палата

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More