Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Банко намери 1 резултата / The search @pseudo Банко found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-531
от 07.07.2015 г.
община Левски

Агент "Банко" Стефан Андреев Пеев

Дата на раждане: 08.10.1944
Място на раждане: с. Асеновци, обл. Плевен
Стефан Андреев Пеев Дата на раждане 08.10.1944 г. Място на раждане с. Асеновци, обл. Плевен Вербувал го служител о. р. Драгия Ненов Гичев на 09.11.1963 г., регистриран на 06.02.1964 г. Ръководил го служител о. р. Драгия Ненов Гичев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Банко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1966 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Асеновци до м. ноември 1991 г. За Стефан Андреев Пеев липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на: