Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Банов намери 2 резултата / The search @pseudo Банов found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-528
от 29.06.2015 г.
организатори на хазартни игри

Секретен сътрудник; Агент "Банов; Миладин" Богдан Витков Богданов

Дата на раждане: 07.07.1956
Място на раждане: гр. Перник
Богдан Витков Богданов Дата на раждане 07.07.1956 г. Място на раждане гр. Перник Вербувал го служител регистриран в ПГУ на 23.12.1977 г.; възстановен от ст. лейт. Иван Трайков Стоянов на 16.09.1987 г. и регистриран на 02.10.1987 г. Ръководил го служител кап.. Димитър Николов Радков; о. р. Димитър Пончов Радев; о. р. Стефан Ангелов Дечев; ст. лейт. Иван Трайков Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХVII; ДС, управление II-VIII-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент Псевдоними Банов; Миладин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в дело Ф1, а.е. 4412 и в лично дело IА-36436; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган (Общо събрание) и управител на БИВА ГРУП ООД, гр. София. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Богдан Витков Богданов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-200
от 26.06.2013 г.
Сосиете Женерал Експресбанк АД

Агент "Банов" Рафаил Георгиев Рахнев

Дата на раждане: 28.03.1940
Място на раждане: гр. Варна
Рафаил Георгиев Рахнев Дата на раждане 28.03.1940 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител о. р. Димитър Колев Андонов на 19.06.1969 г., регистриран на 30.06.1969 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Колев Андонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Банов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IО-47 (Вн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр.; протокол рег. № С КА-89/ 27.03.1990 г. за унищожаване лично дело IО-47 (Вн) (налично); протокол рег. № С КА-94/ 27.03.1990 г. за унищожаване работно дело IР-818 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1971 г. Публична длъжност или публична дейност Председател на Съвета на директорите на Провадийска търговска банка до 10.04.1992 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More