Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Банов; Миладин намери 1 резултата / The search @pseudo Банов; Миладин found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-528
от 29.06.2015 г.
организатори на хазартни игри

Секретен сътрудник; Агент "Банов; Миладин" Богдан Витков Богданов

Дата на раждане: 07.07.1956
Място на раждане: гр. Перник
Богдан Витков Богданов Дата на раждане 07.07.1956 г. Място на раждане гр. Перник Вербувал го служител регистриран в ПГУ на 23.12.1977 г.; възстановен от ст. лейт. Иван Трайков Стоянов на 16.09.1987 г. и регистриран на 02.10.1987 г. Ръководил го служител кап.. Димитър Николов Радков; о. р. Димитър Пончов Радев; о. р. Стефан Ангелов Дечев; ст. лейт. Иван Трайков Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХVII; ДС, управление II-VIII-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент Псевдоними Банов; Миладин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в дело Ф1, а.е. 4412 и в лично дело IА-36436; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган (Общо събрание) и управител на БИВА ГРУП ООД, гр. София. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Богдан Витков Богданов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More