Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Басри; Боян намери 1 резултата / The search @pseudo Басри; Боян found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-1027
от 07.08.2017 г.
община Хитрино

Агент "Басри; Боян" Джеват Али Али

Дата на раждане: 27.07.1953
Място на раждане: с. Студеница, обл. Шумен
Джеват Али Али Дата на раждане 27.07.1953 г. Място на раждане с. Студеница, обл. Шумен Вербувал го служител кап. Галиб Ахмедов Алиев на 03.07.1975 г., регистриран на 09.07.1975 г. Ръководил го служител кап. Галиб Ахмедов Алиев; ст. лейт. Л. Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на управление ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Басри; Боян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-242 (Шн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2232/ 1990 г. за унищожаване с протокол № 868/ 09.03.1990 г. лично дело ІА-242 (Шн) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Студеница от 01.04.1990 г. до 31.10.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More