Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Батаклиев намери 1 резултата / The search @pseudo Батаклиев found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Агент "Батаклиев" Христо Крумов Ковачев

Дата на раждане: 27.07.1954
Място на раждане: гр. Асеновград
Христо Крумов Ковачев Дата на раждане 27.07.1954 г. Място на раждане гр. Асеновград Вербувал го служител о. р. Божидар Димов Димов на 26.12.1981 г., регистриран на 13.01.1982 г. Ръководил го служител о. р. Божидар Димов Димов; о. р. Демирев; о. р. Борис Топалов; о. р. Масларски; майор Каменов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-VI, управление III-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Батаклиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично и работно дело IА-1841. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Помощник ректор от 01.09.2006 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Христо Крумов Ковачев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More