Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Бахар намери 1 резултата / The search @pseudo Бахар found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-1021
от 01.08.2017 г.
община Никола Козлево

Агент "Бахар" Ахмед Хасан Кямил

Дата на раждане: 23.08.1956
Място на раждане: с. Вълнари, обл. Шумен
Ахмед Хасан Кямил Дата на раждане 23.08.1956 г. Място на раждане с. Вълнари, обл. Шумен Вербувал го служител лейт. Валентин Димов Димов на 11.10.1978 г., регистриран на 16.10.1978 г. Ръководил го служител лейт. Валентин Димов Димов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бахар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1941 (Шн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр.; протокол рег. № С КА 44/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело ІР-699 (Шн); протокол рег. № С КА 43/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело ІА-1941 (Шн) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More