Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Белов намери 3 резултата / The search @pseudo Белов found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 224
от 27.05.2011
община Хаджидимово

Агент "Белов" Мехмед Илязов Моллов

Дата на раждане: 22.06.1948
Място на раждане: с. Абланица, обл. Благоевград
Мехмед Илязов Моллов Дата на раждане 22.06.1948 г. Място на раждане с. Абланица, обл. Благоевград Вербувал го служител лейт. Димитър Атанасов Ежков на 16.06.1972 г., регистриран на 08.12.1972 г. Ръководил го служител лейт. Димитър Атанасов Ежков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Гоце Делчев Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Белов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; ; лично дело IА-1772 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1382 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г.
Решение N° 2-574
от 11.11.2015 г.
община Лозница

Агент "Белов" Мустафа Мухаремов Мухаремов

Дата на раждане: 04.08.1948
Място на раждане: гр. Разград
Мустафа Мухаремов Мухаремов Дата на раждане 04.08.1948 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител лейт. Димитър Стойчев Стойчев на 03.05.1984 г., регистриран на 10.05.1984 г. Ръководил го служител лейт. Димитър Стойчев Стойчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Белов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-822 (Рз); рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на ИК на ОбНС Лозница до 1990 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Мустафа Мухаремов Мухаремов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Белов " Стефан Тръндев Гочев

Дата на раждане: 25.10.1940
Място на раждане: гр. Любимец, обл. Хасково
Стефан Тръндев Гочев Дата на раждане 25.10.1940 г. Място на раждане гр. Любимец, обл. Хасково Вербувал го служител Георги Николов на 04.07.1979 г. Ръководил го служител Георги Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Хасково – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Белов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; формализирана карта на лично дело ІА-695 (Хс); протокол рег. № КА 449/13.04.1990 за унищожаване на Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 работно дело I Р 719 (Хс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Надежден, общ. Харманли, обл. Хасково, издигнат от БЗНС

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More