Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Беляков намери 2 резултата / The search @pseudo Беляков found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 117
от 17.03.2010
Министерството на вътрешните работи

Агент; осведомител "Беляков" Борислав Иванов Радайски

Дата на раждане: 10.11.1940
Място на раждане: с. Беляковец, обл. Велико Търново
Борислав Иванов Радайски Дата на раждане 10.11.1940 г. Място на раждане с. Беляковец, обл. Велико Търново Вербувал го служител о. р. Найден Христов Иванов на 12.03.1969 г., регистриран на 17.03.1969 г. Ръководил го служител о. р. Найден Христов Иванов; о. р. Кънчо Иванов; о. р. Нешо Нешев; о. р. Дим. Кадинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VII-I, управление VI-I-III, управление II-Х-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; осведомител Псевдоними Беляков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-23504; работно дело IР-8348 Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на служба от 12.1993 г. до 07.1994 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент; осведомител "Беляков" Борислав Иванов Радайски

Дата на раждане: 10.11.1940
Място на раждане: с. Беляковец, обл. Велико Търново
Борислав Иванов Радайски Дата на раждане 10.11.1940 г. Място на раждане с. Беляковец, обл. Велико Търново Вербувал го служител о. р. Найден Христов Иванов на 12.03.1969 г., регистриран на 17.03.1969 г. Ръководил го служител о. р. Найден Христов Иванов; о. р. Кънчо Иванов; о. р. Нешо Нешев; о. р. Дим. Кадинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VII-I, управление VI-I-III, управление II-Х-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; осведомител Псевдоними Беляков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-23504; работно дело IР-8348 Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел "Ревизионен" от 30.06.1997 г. до 02.02.1998 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More