Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Бел-Ами намери 2 резултата / The search @pseudo Бел-Ами found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-627
от 22.03.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Разград

Агент "Бел-Ами" Нуридин Хасан Чолак

Дата на раждане: 16.02.1955
Място на раждане: с. Самуил, обл. Разград
Нуридин Хасан Чолак Дата на раждане 16.02.1955 г. Място на раждане с. Самуил, обл. Разград Вербувал го служител майор Хикмет Османов на 26.11.1980 г., регистриран на 04.12.1980 г. Ръководил го служител майор Хикмет Османов; лейт. Емил Малчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бел-Ами Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-502 (Рз) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 8 бр. и обр. 6; протокол рег. № 52/ 26.02.1990 г. за отделяне за унищожаване секретните материали на "Бел-Ами". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в община Самуил, издигнат от Партия "Национално движение за права и свободи" Обявява установената и обявена с решение № 2-100/ 07.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-660
от 07.06.2016 г.
община Самуил

Агент "Бел-Ами" Нуридин Хасан Чолак

Дата на раждане: 16.02.1955
Място на раждане: с. Самуил, обл. Разград
Нуридин Хасан Чолак Дата на раждане 16.02.1955 г. Място на раждане с. Самуил, обл. Разград Вербувал го служител майор Хикмет Османов на 26.11.1980 г., регистриран на 04.12.1980 г. Ръководил го служител майор Хикмет Османов; лейт. Емил Малчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бел-Ами Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-502 (Рз) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 8 бр. и обр. 6; протокол рег. № 52/ 26.02.1990 г. за отделяне за унищожаване секретните материали на "Бел-Ами". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на ВрИК Самуил от м. ноември 1990 г. до м. ноември 1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More