Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Беневски намери 1 резултата / The search @pseudo Беневски found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-203
от 03.07.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Стопанска банка

Агент "Беневски" Петър Венелинов Дунчев

Дата на раждане: 21.10.1956
Място на раждане: гр. Габрово
Петър Венелинов Дунчев Дата на раждане 21.10.1956 г. Място на раждане гр. Габрово Вербувал го служител подп. Христо Димитров Таков на 01.12.1986 г., регистриран на 09.12.1986 г. Ръководил го служител подп. Христо Димитров Таков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Беневски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2012 (См) и в работно дело IР-1458 (См); рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник „ТОСТЕР” ООД, гр. Смолян Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Петър Венелинов Дунчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на: