Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Библиотекара намери 4 резултата / The search @pseudo Библиотекара found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Агент " Библиотекара " Иван Русев Маразов

Дата на раждане: 15.03.1942
Място на раждане: С. Пирне, обл. Бургас
Иван Русев Маразов Дата на раждане 15.03.1942 г. Място на раждане С. Пирне, обл. Бургас Вербувал го служител Павел Трачев на 09.07.1974 г., регистриран на 10.07.1974 г. Ръководил го служител Павел Трачев; Тодор Сайков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI, отдел V, отделение I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Библиотекара Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 73/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА- 29493 и работно дело IР-15235; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на културата Министър на културата - 10.05.1996 г. - 12.02.1997 г.
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Библиотекара" Иван Русев Маразов

Дата на раждане: 15.03.1942
Място на раждане: с. Пирне, обл. Бургас
Иван Русев Маразов Дата на раждане 15.03.1942 г. Място на раждане с. Пирне, обл. Бургас Вербувал го служител о.р. Павел Трачев на 09.07.1974 г., регистриран на 10.07.1974 г. Ръководил го служител о.р.Павел Трачев; о.р.Тодор Сайков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI, отдел V, отделение I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Библиотекара Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 и обр. 6; протокол № 73/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-29493 и работно дело IР-15235; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Президиума от 2006 г. Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри
Решение N° 2-351
от 27.05.2014 г.
Българска академия на науките

Агент "Библиотекара" Иван Русев Маразов

Дата на раждане: 15.03.1942
Място на раждане: с. Пирне, обл. Бургас
Иван Русев Маразов Дата на раждане 15.03.1942 г. Място на раждане с. Пирне, обл. Бургас Вербувал го служител о.р. Павел Трачев на 09.07.1974 г., регистриран на 10.07.1974 г. Ръководил го служител о.р.Павел Трачев; о.р.Тодор Сайков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI, отдел V, отделение I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Библиотекара Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 и обр. 6; протокол № 73/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-29493 и работно дело IР-15235; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Института по проблеми на изкуствознанието от 1989 г. до 1992 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-69/ 18.09.2012 г. – Нов български университет Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-69
от 18.09.2012 г.
Нов български университет

Агент "Библиотекара" Иван Русев Маразов

Дата на раждане: 15.03.1942
Място на раждане: с. Пирне, обл. Бургас
Иван Русев Маразов Дата на раждане 15.03.1942 г. Място на раждане с. Пирне, обл. Бургас Вербувал го служител о.р. Павел Трачев на 09.07.1974 г., регистриран на 10.07.1974 г. Ръководил го служител о.р.Павел Трачев; о.р.Тодор Сайков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI, отдел V, отделение I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Библиотекара Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 и обр. 6; протокол № 73/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-29493 и работно дело IР-15235; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител департамент до 01.01.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 230/ 16.06.2011 г. - Висша атестационна комисия Обявява установената с решение № 2-1/ 22.05.2012 г. – чл. 31, ал. 1, т. 2 - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More