Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Бигла намери 1 резултата / The search @pseudo Бигла found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-41
от 25.07.2012 г.
Конфедерация на независимите синдикати в България

Съдържател на явочна квартира "Бигла" Росица Трайкова Величкова

Дата на раждане: 07.12.1947
Място на раждане: с. Батулия, обл. Софийска
Росица Трайкова Величкова Дата на раждане 07.12.1947 г. Място на раждане с. Батулия, обл. Софийска Вербувал я служител о. р. Александър Спиров на 17.10.1985 г., регистрирана на 21.10.1985 г. Ръководил я служител о. р. Александър Спиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-IХ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бигла Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1013/ 27.02.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Бигла". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. председател на Независимата синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма, кредита и общественото обслужване до 30.03.2007 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More