Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Бижев намери 2 резултата / The search @pseudo Бижев found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Бижев" Стоян Георгиев Гамишев

Дата на раждане: 08.02.1938
Място на раждане: с. Варовник, обл. Бургас
Стоян Георгиев Гамишев Дата на раждане 08.02.1938 г. Място на раждане с. Варовник, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Рахни Николов Торозов на 19.12.1957 г., регистриран на 15.01.1958 г. Ръководил го служител о. р. Рахни Николов Торозов; о. р. Никола Динчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-VII-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бижев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С КА-91/ 27.03.1990 г. за унищожаване лично дело IА-1746 (Вн); протокол рег. № С КА-95/ 27.03.1990 г. за унищожаване работно дело IР-2434 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Публична длъжност или публична дейност Изпълнителен директор на „Център за отдих – Китен“ ЕАД Обявява установената и обявена с решение 201/ 21.03.2011 г. – печатни издания - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-142
от 27.02.2013 г.
община Царево

Агент "Бижев" Стоян Георгиев Гамишев

Дата на раждане: 08.02.1938
Място на раждане: с. Варовник, обл. Бургас
Стоян Георгиев Гамишев Дата на раждане 08.02.1938 г. Място на раждане с. Варовник, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Рахни Николов Торозов на 19.12.1957 г., регистриран на 15.01.1958 г. Ръководил го служител о. р. Рахни Николов Торозов; о. р. Никола Динчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-VII-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бижев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С КА-91/ 27.03.1990 г. за унищожаване лично дело IА-1746 (Вн); протокол рег. № С КА-95/ 27.03.1990 г. за унищожаване работно дело IР-2434 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More