Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Бисов намери 2 резултата / The search @pseudo Бисов found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Бисов" Чавдар Георгиев Младенов

Дата на раждане: 25.08.1952
Място на раждане: гр. Враца
Чавдар Георгиев Младенов Дата на раждане 25.08.1952 г. Място на раждане гр. Враца Вербувал го служител полк. М. Генковски на 05.01.1981 г., регистриран на 17.08.1982 г. Ръководил го служител полк. М. Генковски; о. р. Румен Палийски; о. р. Минко Минков; о. р. Ив. Шопов; лейт. М. Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Бисов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 7009. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к управление до 06.04.1991 г.
Решение N° 211
от 28.04.2011
Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно дело

Секретен сътрудник "Бисов" Чавдар Георгиев Младенов

Дата на раждане: 25.08.1952
Място на раждане: гр. Враца
Чавдар Георгиев Младенов Дата на раждане 25.08.1952 г. Място на раждане гр. Враца Вербувал го служител полк. М. Генковски на 05.01.1981 г., регистриран на 17.08.1982 г. Ръководил го служител полк. М. Генковски; о. р. Румен Палийски; о. р. Минко Минков; о. р. Ив. Шопов; лейт. М. Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Бисов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 7009. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More