Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Благо намери 2 резултата / The search @pseudo Благо found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 43
от 09.07.2008
държавни агенции

Агент "Благо" Йордан Вучков Божков

Дата на раждане: 28.06.1934
Място на раждане: Гр. София
Йордан Вучков Божков Дата на раждане 28.06.1934 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Ст. лейт. Огнян Трайков Стоилов на 29.04.1974 г., регистриран на 07.05.1974 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Огнян Трайков Стоилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II, отдел I, отделение III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Благо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-30098; работно дело IР-15848; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1446/ 11.06.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител направление от м. октомври 1989 г. до м. юни 1992 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Благо" Димитър Милушев Петлов

Дата на раждане: 09.12.1945
Място на раждане: гр. Добринище
Димитър Милушев Петлов Дата на раждане 09.12.1945 г. Място на раждане гр. Добринище Вербувал го служител о. р. Малин Гаджелов на 15.12.1980 г., регистриран на 19.12.1980 г. Ръководил го служител о. р. Малин Гаджелов; о. р. В. Стоицов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Благо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-2362 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1981 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Член на управителен орган /Управителен съвет/ на фирма – длъжник – "КЕМБАРОУ-ММ-5" АД, с. Зелен дол, община Благоевград /"КЕМБАРОУ ДФ" ЕООД – по бюлетина/ Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More