Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Благов намери 1 резултата / The search @pseudo Благов found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-490
от 16.04.2015 г.
община Батак

Агент "Благов" Мехмед Музафер Шабан

Дата на раждане: 10.09.1953
Място на раждане: с. Нова махала, обл. Пазарджик
Мехмед Музафер Шабан Дата на раждане 10.09.1953 г. Място на раждане с. Нова махала, обл. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Васил Щерев на 16.11.1982 г., регистриран на 07.12.1982 г. Ръководил го служител о. р. Васил Щерев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Благов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № КА 22/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване лично дело IА-1470 (Пз); писмо вх. № А-17974/ 20.08.1999 г. за унищожаване работно дело IР-568 (Пз). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More