Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Благой намери 3 резултата / The search @pseudo Благой found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-409
от 08.10.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Първа частна банка

Агент "Благой" Милко Тарасиев Велков

Дата на раждане: 31.01.1947
Място на раждане: с. Ново село, обл. Видин
Милко Тарасиев Велков Дата на раждане 31.01.1947 г. Място на раждане с. Ново село, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Здравко Бонев на 24.09.1986 г., регистриран на 03.10.1986 г. Ръководил го служител о. р. Здравко Бонев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС – Х РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Благой Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 75/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-29717 и работно дело IР-15444. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "СТОРМА " ООД Обявява установената и обявена с решение № 2-185/ 29.05.2013 г. – длъжници към банка "МИНЕРАЛБАНК"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-310
от 19.02.2014 г.
община Добрич

Агент "Благой" Репет Изетов Исмаилов

Дата на раждане: 30.05.1948
Място на раждане: с. Капитан Димитрово, обл. Добрич
Репет Изетов Исмаилов Дата на раждане 30.05.1948 г. Място на раждане с. Капитан Димитрово, обл. Добрич Вербувал го служител кап. Мирчо Добрев Стефанов на 27.10.1977 г., регистриран на 03.11.1977 г. Ръководил го служител кап. Мирчо Добрев Стефанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Благой Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1005 (Тх) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 8 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 9/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР- 316 (Тх); протокол рег. № КА 7/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1005 (Тх) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-686
от 25.07.2016 г.
община Дулово

Агент "Благой" Ариф Ахмед Салим

Дата на раждане: 30.07.1966
Място на раждане: гр. Дулово
Ариф Ахмед Салим Дата на раждане 30.07.1966 г. Място на раждане гр. Дулово Вербувал го служител кап. Стоян Иванов Стоянов на 13.09.1985 г., регистриран на 19.09.1985 г. Ръководил го служител кап. Стоян Иванов Стоянов; о. р. Н. Караджов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VI-I; ОУ на МВР-Силистра-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Благой Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-813 (Сс) МФ и в работно дело IР-16036; рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол от 1990 г. за отделяне за унищожаване работно дело IР-827 (Сс). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Вокил от 1992 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More