Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Близнаков намери 1 резултата / The search @pseudo Близнаков found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-200
от 26.06.2013 г.
Сосиете Женерал Експресбанк АД

Агент "Близнаков" Кирчо Георгиев Кирчев

Дата на раждане: 28.09.1958
Място на раждане: гр. Твърдица
Кирчо Георгиев Кирчев Дата на раждане 28.09.1958 г. Място на раждане гр. Твърдица Вербувал го служител о. р. Стоил Маринов Колев на 12.12.1984 г., регистриран на 20.12.1984 г. Ръководил го служител о. р. Стоил Маринов Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС-Девня Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Близнаков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Управител на клон Първи градски – Варна през 1997 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Кирчо Георгиев Кирчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. За Кирчо Георгиев Кирчев липсват други данни по чл. 25, т. 3 Обявява установената и обявена с решение № 71/ 22.07.2009 г. – БНБ - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More