Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Блохин намери 2 резултата / The search @pseudo Блохин found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-931
от 25.04.2017 г.
община Търговище

Агент "Блохин" Емурла Исмаилов Халилов

Дата на раждане: 13.07.1959
Място на раждане: с. Буйново, обл. Търговище
Емурла Исмаилов Халилов Дата на раждане 13.07.1959 г. Място на раждане с. Буйново, обл. Търговище Вербувал го служител майор Стефан Петков Христов на 18.02.1988 г., регистриран на 08.03.1988 г. Ръководил го служител майор Стефан Петков Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Блохин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-1316; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 27.11.2003 г. до 12.11.2007 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Емурла Исмаилов Халилов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-574
от 11.11.2015 г.
община Лозница

Агент "Блохин" Емурла Исмаилов Халилов

Дата на раждане: 13.07.1959
Място на раждане: с. Буйново, обл. Търговище
Емурла Исмаилов Халилов Дата на раждане 13.07.1959 г. Място на раждане с. Буйново, обл. Търговище Вербувал го служител майор Стефан Петков Христов на 18.02.1988 г., регистриран на 08.03.1988 г. Ръководил го служител майор Стефан Петков Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Блохин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-1316; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 12.11.1995 г. до 07.11.2003 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Емурла Исмаилов Халилов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More