Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Бобев намери 5 резултата / The search @pseudo Бобев found 5 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-90
от 17.10.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Ловеч

Агент "Бобев" Цочо Василев Цочев

Дата на раждане: 09.12.1969
Място на раждане: с. Ново село, обл. Ловеч
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 305
от 31.01.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Бургас

Агент "Бобев" Атанас Иванов Черкезов

Дата на раждане: 15.10.1965
Място на раждане: с. Русокастро, обл. Бургас
Атанас Иванов Черкезов Дата на раждане 15.10.1965 г. Място на раждане с. Русокастро, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Желю Христов Хубеков на 29.05.1985 г., регистриран на 13.06.1985 г. Ръководил го служител о. р. Желю Христов Хубеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бобев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1576 (Бс); протокол рег. № 195/ 09.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-3024 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Созопол, издигнат от ПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"" Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 57
от 28.01.2009
Българска национална телевизия

Агент; секретен сътрудник "Паскал; Бобев" Васил Панайотов Василев

Дата на раждане: 05.09.1949
Място на раждане: Гр. София
Васил Панайотов Василев Дата на раждане 05.09.1949 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител О. р. Кирил Андреев Кирилов на 18.08.1976 г., регистриран на 20.08.1976 г.; лейт. Пламен Ст. Тотев, регистриран в ПГУ на 12.02.1979 г. Ръководил го служител О. р. Кирил Андреев Кирилов; лейт. Пламен Ст. Тотев; кап. Аспарух Христофоров Аспарухов; о. р. Владимир Ив. Владимиров; о. р. Николай Илиев; о. р. Николай Кованджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ, отделение "ЧЖ"; ПГУ, отдел IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент; секретен сътрудник Псевдоними Паскал; Бобев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 1, обр. 3, обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-36277; лично и работно дело Ф1, а.е. 7421-3 тома. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Завеждащ кореспондентски пункт в Париж от 08.09.1986 г. до 15.04.1991 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на НРС рег. № RB102101-001-04/12-189/ 20.01.2009 г.
Решение N° 2-454
от 29.01.2015 г.
община Априлци

Агент "Бобев" Цочо Василев Цочев

Дата на раждане: 09.12.1969
Място на раждане: с. Ново село, обл. Ловеч
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Бобев" Атанас Иванов Черкезов

Дата на раждане: 15.10.1965
Място на раждане: с. Русокастро, обл. Бургас
Атанас Иванов Черкезов Дата на раждане 15.10.1965 г. Място на раждане с. Русокастро, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Желю Христов Хубеков на 29.05.1985 г., регистриран на 13.06.1985 г. Ръководил го служител о. р. Желю Христов Хубеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бобев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1576 (Бс); протокол рег. № 195/ 09.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-3024 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за кмет на с. Атия, общ. Созопол, издигнат от ПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ""

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More