Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Бобеков намери 2 резултата / The search @pseudo Бобеков found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Сътрудник "Бобеков" Борис Георгиев Баров

Дата на раждане: 10.01.1932
Място на раждане: с. Шипочано, обл. Кюстендил
Борис Георгиев Баров Дата на раждане 10.01.1932 г. Място на раждане с. Шипочано, обл. Кюстендил Вербувал го служител полк. Чивийски и ст. лейт. Николай Георгиев Русатев на 14.04.1982 г. Ръководил го служител полк. Чивийски; ст. лейт. Николай Георгиев Русатев; кап. Людмил Йорданов Станков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Бобеков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 17260; картони – обр. 1 – 2 бр.; обр. 2 и обр. 9. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Управител (Главен лекар) на „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД – филиал гр. Кюстендил Обявява установената и обявена с решение № 2-233/ 18.09.2013 г. – община Видин - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-442
от 07.01.2015 г.
община Кюстендил

Сътрудник "Бобеков" Борис Георгиев Баров

Дата на раждане: 10.01.1932
Място на раждане: с. Шипочано, обл. Кюстендил
Борис Георгиев Баров Дата на раждане 10.01.1932 г. Място на раждане с. Шипочано, обл. Кюстендил Вербувал го служител полк. Чивийски и ст. лейт. Николай Георгиев Русатев на 14.04.1982 г. Ръководил го служител полк. Чивийски; ст. лейт. Николай Георгиев Русатев; кап. Людмил Йорданов Станков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Бобеков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 17260; картони – обр. 1 – 2 бр.; обр. 2 и обр. 9. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 01.12.1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More