Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Бобито намери 1 резултата / The search @pseudo Бобито found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-905
от 04.04.2017 г.
община Омуртаг

Агент "Бобито" Руслан Русланов Бозов

Дата на раждане: 24.07.1946
Място на раждане: с. Голямо Църквище, обл. Търговище
Руслан Русланов Бозов Дата на раждане 24.07.1946 г. Място на раждане с. Голямо Църквище, обл. Търговище Вербувал го служител майор Йордан Радев Йорданов на 03.01.1976 г., регистриран на 24.01.1976 г. Ръководил го служител майор Йордан Радев Йорданов; лейт. Петко Неделчев Петков; подп. Петър Георгиев; о. р. Б. Божилов; о. р. Ив. Миланов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бобито Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи за получено възнаграждение, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1345 (Тщ); рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № 164/ 15.02.1990 г. за унищожаване работното дело на "Бобито". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Голямо Църквище до 1990 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Руслан Русланов Бозов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More