Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Боби; Мизия намери 1 резултата / The search @pseudo Боби; Мизия found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-252
от 30.10.2013 г.
община Козлодуй

Осведомител; съдържател на явочна квартира "Боби; Мизия" Никола Цветанов Станчев

Дата на раждане: 12.06.1942
Място на раждане: гр. Козлодуй
Никола Цветанов Станчев Дата на раждане 12.06.1942 г. Място на раждане гр. Козлодуй Вербувал го служител вербуван на 27.05.1971 г., регистриран на 08.06.1971 г.; възстановен от о. р. Цветко Цветков на 30.10.1981 г., регистриран на 04.11.1981 г. Ръководил го служител о. р. Цветко Цветков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; съдържател на явочна квартира Псевдоними Боби; Мизия Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол вх. № 1854/ 11.04.1990 г. с решение да бъдат унищожени материалите на Я/К "Мизия"; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г., че следва да бъдат унищожени лично дело IО-37 (Вр) и работно дело IР-785 (Вр). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 25.10.1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More