Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Богданов намери 4 резултата / The search @pseudo Богданов found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-47
от 01.08.2012 г.
Лесотехнически университет

Агент "Богданов" Байко Димитров Байков

Дата на раждане: 09.09.1942
Място на раждане: гр. Варна
Байко Димитров Байков Дата на раждане 09.09.1942 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител о. р. Илия Стефанов Илиев на 31.03.1961 г., регистриран на 08.04.1961 г. Ръководил го служител о. р. Илия Стефанов Илиев; о. р. Атанас Г. Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-IV-IV, управление II-VIII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Богданов Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-14596; работно дело IР-2610. Снемане от действащия оперативен отчет 1963 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 2006 г. до 2007 г. Обявен с решение № 230/ 16.06.2011 г. - Висша атестационна комисия
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Богданов" Байко Димитров Байков

Дата на раждане: 09.09.1942
Място на раждане: гр. Варна
Байко Димитров Байков Дата на раждане 09.09.1942 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител о. р. Илия Стефанов Илиев на 31.03.1961 г., регистриран на 08.04.1961 г. Ръководил го служител о. р. Илия Стефанов Илиев; о. р. Атанас Г. Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-IV-IV, управление II-VIII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Богданов Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-14596; работно дело IР-2610. Снемане от действащия оперативен отчет 1963 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по животновъдство и ветеринарна медицина от 2003 г. до 2006 г.
Решение N° 2-872
от 09.03.2017 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 44 Народно събрание

Агент "Богданов" Ерман Мустафов Занков

Дата на раждане: 24.04.1967
Място на раждане: гр. Свищов
Ерман Мустафов Занков Дата на раждане 24.04.1967 г. Място на раждане гр. Свищов Вербувал го служител ст. лейт. Емил Димитров на 21.03.1987 г., регистриран на 28.04.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Емил Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Х-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Богданов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6 – 2 бр.; работно дело IР-16369. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 23 МИР – София, издигнат от ПП "Движение за права и свободи" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 158
от 09.09.2010
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Агент "Богданов" Ерман Мустафов Занков

Дата на раждане: 24.04.1967
Място на раждане: гр. Свищов
Ерман Мустафов Занков Дата на раждане 24.04.1967 г. Място на раждане гр. Свищов Вербувал го служител ст. лейт. Емил Димитров на 21.03.1987 г., регистриран на 28.04.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Емил Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Х-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Богданов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; работно дело IР-16369. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Изпълнителен директор на ИАРА от 04.12.2001 г. до 26.07.2006 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More