Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Боев намери 30 резултата / The search @pseudo Боев found 30 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-578
от 17.11.2015 г.
община Разград

Агент "Боев" Петко Тодоров Керчев

Дата на раждане: 23.08.1945
Място на раждане: с. Костанденец, обл. Разград
Петко Тодоров Керчев Дата на раждане 23.08.1945 г. Място на раждане с. Костанденец, обл. Разград Вербувал го служител лейт. Андрей Йорданов Андреев на 28.05.1980 г., регистриран на 02.06.1980 г. Ръководил го служител лейт. Андрей Йорданов Андреев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-543 (Рз) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1850/ 10.04.1990 г. и протокол рег. № 557/ 01.03.1990 г. за унищожаване лично дело IА-543 (Рз) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 146/ 29.06.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Съдържател на явочна квартира; Агент "Сатурн; Боев (Баев)" Валери Христов Христов

Дата на раждане: 07.11.1951
Място на раждане: Руска федерация
Валери Христов Христов Дата на раждане 07.11.1951 г. Място на раждане Руска федерация Вербувал го служител лейт. Хр. Стефанов Тутеков на 30.03.1977 г., регистриран на 06.04.1977 г. Ръководил го служител лейт. Хр. Стефанов Тутеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VIII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира; агент Псевдоними Сатурн; Боев (Баев) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-37509. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел от 05.10.2009 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Валери Христов Христов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Боев" Делчо Данаилов Илиев

Дата на раждане: 05.04.1958
Място на раждане: гр. Хасково
Делчо Данаилов Илиев Дата на раждане 05.04.1958 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител кап. Калин Ангелов Ламбрев на 19.11.1987 г., регистриран на 23.11.1987 г. Ръководил го служител кап. Калин Ангелов Ламбрев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-37451. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к управление от 01.07.1999 г. до 17.12.1999 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Делчо Данаилов Илиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Агент "Боев" Атанас Василев Панчев

Дата на раждане: 08.06.1961
Място на раждане: гр. София
Атанас Василев Панчев Дата на раждане 08.06.1961 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Васил Тодоров Георгиев на 02.11.1980 г., регистриран на 17.11.1980 г. Ръководил го служител о. р. Васил Тодоров Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-26301 и работно дело IР-11521. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Дознател в СД "Полиция"
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Агент "Боев" Пламен Макавеев Иванов

Дата на раждане: 30.06.1954
Място на раждане: гр. София
Пламен Макавеев Иванов Дата на раждане 30.06.1954 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Кирил Кънчев Гутев на 28.03.1975 г., регистриран на 09.04.1975 г. Ръководил го служител о. р. Кирил Кънчев Гутев; о. р. Владимир Тасев; о. р. Гаврилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30746 и работно дело IР-16513 Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Следовател в СтСлС Обявен с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители.
Решение N° 271
от 05.10.2011
администрация на Народното събрание

Агент "Боев" Борян Недков Беров

Дата на раждане: 14.10.1955
Място на раждане: гр. Самоков
Борян Недков Беров Дата на раждане 14.10.1955 г. Място на раждане гр. Самоков Вербувал го служител о. р. Митко Стоилов на 17.05.1984 г., регистриран на 23.05.1984 г. Ръководил го служител о. р. Митко Стоилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР- V РУ-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 75/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30661 и работно дело IР-16430. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор "Хранително обслужване" на дирекция "Финансово-счетоводна"" от 21.10.2002 г. до 10.03.2003 г.
Решение N° 2-307
от 12.02.2014 г.
разследващите полицаи

Агент "Боев" Атанас Василев Панчев

Дата на раждане: 08.06.1961
Място на раждане: гр. София
Атанас Василев Панчев Дата на раждане 08.06.1961 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Васил Тодоров Георгиев на 02.11.1980 г., регистриран на 17.11.1980 г. Ръководил го служител о. р. Васил Тодоров Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-26301 и работно дело IР-11521. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Разследващ полицай в ГД от 21.12.2009 г. до 18.11.2010 г. Старши разследващ полицай в ГД от 18.11.2010 г. Обявява установената и обявена с решение № 95/ 28.10.2009 г. – следователи и дознатели - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 247
от 27.07.2011
община Благоевград

Агент "Боев" Орлин Николов Тимов

Дата на раждане: 05.04.1957
Място на раждане: гр. Сандански
Орлин Николов Тимов Дата на раждане 05.04.1957 г. Място на раждане гр. Сандански Вербувал го служител о. р. Васил Тодоров Георгиев на 12.12.1977 г., регистриран на 20.12.1977 г. Ръководил го служител о. р. Васил Тодоров Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III, отдел IV-1 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 14.12.2007 г. За Орлин Николов Тимов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

резидент " Боев " Велико Иванов Жеков

Дата на раждане: 21.08.1943
Място на раждане: С. Морско, обл. Бургас
Велико Иванов Жеков Дата на раждане 21.08.1943 г. Място на раждане С. Морско, обл. Бургас Вербувал го служител Ст. Лейт. Боян Господинов Бохоров на 30.11.1979 г., регистриран на 14.12.1979 г. Ръководил го служител Ст. Лейт. Боян Господинов Бохоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС, отдел трети, отделение 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Боев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-841 (Вн); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Варна, издигнат от Политическа партия “КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ”
Решение N° 2-740
от 25.10.2016 г.
община Чепеларе

Агент "Боев" Виктор Пламенов Хаджиев

Дата на раждане: 18.09.1958
Място на раждане: с. Хвойна, обл. Смолян
Виктор Пламенов Хаджиев Дата на раждане 18.09.1958 г. Място на раждане с. Хвойна, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Бончо Гигов Димитров на 26.11.1977 г., регистриран на 05.12.1977 г. Ръководил го служител о. р. Бончо Гигов Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-ІV-ІV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1286 (См) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; писмо вх. № А 18180/ 24.08.1999 г. с опис за унищожаване работно дело ІР-913 (См). Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до м. септември 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Боев" Пламен Макавеев Иванов

Дата на раждане: 30.06.1954
Място на раждане: гр. София
Пламен Макавеев Иванов Дата на раждане 30.06.1954 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Кирил Кънчев Гутев на 28.03.1975 г., регистриран на 09.04.1975 г. Ръководил го служител о. р. Кирил Кънчев Гутев; о. р. Владимир Тасев; о. р. Гаврилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30746 и работно дело IР-16513 Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ" в 26-и ИР-София-област
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Пеев; Боев" Февзи Хамидов Байрактаров

Дата на раждане: 14.01.1962
Място на раждане: с. Бяла паланка, обл. Сливен
Февзи Хамидов Байрактаров Дата на раждане 14.01.1962 г. Място на раждане с. Бяла паланка, обл. Сливен Вербувал го служител о. р. Атанас Ганев на 02.09.1981 г., регистриран на 26.09.1981 г.; възстановен от о. р. Димитър Тодоров на 19.06.1988 г., регистриран на 20.06.1988 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Ганев; о. р. Пламен Станчев; майор Васил Петков; ст. лейт. Георги Джуров; о. р. Димитър Тодоров; Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС по линия на ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пеев; Боев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 5623; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 4 бр., обр. 3 и обр. 4 – 4 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на кметство Бяла паланка, общ. Твърдица, издигнат от Партия "Движение за права и свободи" Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-528
от 29.06.2015 г.
организатори на хазартни игри

Агент "Боев" Пламен Макавеев Иванов

Дата на раждане: 30.06.1954
Място на раждане: гр. София
Пламен Макавеев Иванов Дата на раждане 30.06.1954 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Кирил Кънчев Гутев на 28.03.1975 г., регистриран на 09.04.1975 г. Ръководил го служител о. р. Кирил Кънчев Гутев; о. р. Владимир Тасев; о. р. Гаврилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30746 и работно дело IР-16513 Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган (Общото събрание) на РУДОКИ ООД, гр. Варна Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 95/ 28.10.2009 г. – следователи и дознатели Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-308
от 12.02.2014 г.
община Балчик

Агент; осведомител; сътрудник "Боев" Петър Георгиев Началников

Дата на раждане: 08.03.1942
Място на раждане: с. Оброчище, обл. Добрич
Петър Георгиев Началников Дата на раждане 08.03.1942 г. Място на раждане с. Оброчище, обл. Добрич Вербувал го служител ст. лейт. Бор. Дилов на 19.05.1962 г., регистриран на 15.03.1964 г. Ръководил го служител ст. лейт. Бор. Дилов; кап. Терзиев; о. р. Тодор Лазаров Петронов; о. р. Колю Йорданов; майор Тодор Рачев; о. р. Живко Стоянов; о. р. Борис Кинов; ст. лейт. Христо Ботев Даскалов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V; ОУ на МВР-Смолян-ДС-Мадан; ОУ на МВР-Пловдив-ДС; КДС-Варна; ДС, управление III-III-V; ОУ на МВР-Толбухин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; осведомител; сътрудник Псевдоними Боев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, разходни документи, отчетени от щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-850 (Тх); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № КА 9/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-175 (Тх). Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. октомври 1991 г. до м. октомври 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Боев" Христо Славов Кючуков

Дата на раждане: 19.07.1962
Място на раждане: гр. Провадия
Христо Славов Кючуков Дата на раждане 19.07.1962 г. Място на раждане гр. Провадия Вербувал го служител лейт. Евгени Данчев Димитров на 12.07.1984 г., регистриран на 27.07.1984 г. Ръководил го служител лейт. Евгени Данчев Димитров; ст. лейт. Кр. Стойков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боев Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-1206 (Вн), работно дело IР-634 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по педагогика от 2003 г. до 2006 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Христо Славов Кючуков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Резидент "Боев" Пламен Костадинов Радински

Дата на раждане: 14.09.1953
Място на раждане: гр. Пловдив
Пламен Костадинов Радински Дата на раждане 14.09.1953 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Л. Николов на 06.01.1974 г., 25.01.1974 г.; възстановен на 22.02.1984 г. Ръководил го служител о. р. Л. Николов; ст. лейт. Цветков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-I; управление III-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Боев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник – 2 бр.; картон обр. 4; работно дело IР-11721. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Собственик в "МИЛА ФМ" ООД Директор в "Плевен +" АД Собственик в "FM+" АД "МИХАЙЛОВ ТВ" ООД Проверени са 3 лица. Комисията не установи принадлежност. “МИХАЙЛОВ ТВ – ДЪБНИКА” ООД Проверени са 3 лица. Комисията не установи принадлежност. “МОНТ 7 ХОЛДИНГ” ООД Проверени са 10 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "М-САТ" АД Проверени са 6 лица. Комисията не установи принадлежност. ЕТ "НАСТЯ – 90 - ЕМИЛ СТЕФАНОВ" Четири лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "НАШИ ТВ" ЕООД Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност. ЕТ "НЕМ-ГЕНОВ" Проверени са 4 лица. Десет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "НЕТ ФМ" ЕООД Девет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "НИКИКА 90" ООД Проверени са 5 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Резидент "Боев" Пламен Костадинов Радински

Дата на раждане: 14.09.1953
Място на раждане: гр. Пловдив
Пламен Костадинов Радински Дата на раждане 14.09.1953 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Л. Николов на 06.01.1974 г., 25.01.1974 г.; възстановен на 22.02.1984 г. Ръководил го служител о. р. Л. Николов; ст. лейт. Цветков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-I; управление III-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Боев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник – 2 бр.; картон обр. 4; работно дело IР-11721. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор в "Плевен +" АД Собственик в "FM+" АД Собственик в "МИЛА ФМ" ООД от 22.12.2006 г "ПЛЕВЕН СПРИНТ - ЦЕНТЪР" ООД Проверени са 5 лица. Три лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "ПОП КОР МЕДИЯ" ООД Проверени са 2 лица. Комисията не установи принадлежност. "ПОПОВО – КАБЕЛ" ООД Проверени са 6 лица. Комисията не установи принадлежност. "ПРИМА – 99" ООД Проверени са 8 лица. Комисията не установи принадлежност. "Р-22" ЕООД Проверени са 2 лица. Комисията установи принадлежност за:
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Резидент "Боев" Пламен Костадинов Радински

Дата на раждане: 14.09.1953
Място на раждане: гр. Пловдив
Пламен Костадинов Радински Дата на раждане 14.09.1953 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Л. Николов на 06.01.1974 г., 25.01.1974 г.; възстановен на 22.02.1984 г. Ръководил го служител о. р. Л. Николов; ст. лейт. Цветков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-I; управление III-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Боев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник – 2 бр.; картон обр. 4; работно дело IР-11721. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Собственик в "FM+" АД Директор в "Плевен +" АД Собственик в "МИЛА ФМ" ООД "РАДИО АСТРА" ЕООД Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. "РАДИО БРАВО" ЕООД Проверени са 5 лица. Четири лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:
Решение N° 2-686
от 25.07.2016 г.
община Дулово

Резидент "Боев" Стефан Кирилов Костадинов

Дата на раждане: 07.01.1941
Място на раждане: гр. Тръстеник
Стефан Кирилов Костадинов Дата на раждане 07.01.1941 г. Място на раждане гр. Тръстеник Вербувал го служител ст. лейт. Ст. Вълчев на 03.12.1984 г., регистриран на 12.12.1984 г. Ръководил го служител ст. лейт. Ст. Вълчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Боев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 135/ 1990 г. за унищожаване материалите на рег. № 71132. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Окорш до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-430
от 26.11.2014 г.
община Кърджали

Агент "Боев" Орхан Кадиров Мустафов

Дата на раждане: 16.11.1969
Място на раждане: гр. Кърджали
Орхан Кадиров Мустафов Дата на раждане 16.11.1969 г. Място на раждане гр. Кърджали Вербувал го служител о. р. Петко Петков на 15.07.1989 г., регистриран на 24.07.1989 г. Ръководил го служител о. р. Петко Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1999 г. до 2003 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Орхан Кадиров Мустафов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. За Орхан Кадиров Мустафов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 288
от 24.11.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – София град

Агент "Боев" Камен Павлов Райков

Дата на раждане: 19.08.1957
Място на раждане: гр. София
Камен Павлов Райков Дата на раждане 19.08.1957 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител лейт. Генов на 17.05.1982 г., регистриран на 26.05.1982 г.; възстановен от о. р. Красимир Ненчев Агаин на 06.04.1985 г., регистриран на 17.04.1985 г. Ръководил го служител лейт. Генов; о. р. Красимир Ненчев Агаин; о. р. Начев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ХI-VIII; СГУ-03 РУ на МВР-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-31398 и в работно дело IР-11944; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в гр. София, издигнат от ПП "ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ"
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Съдържател на явочна квартира; Агент "Сатурн; Боев (Баев)" Валери Христов Христов

Дата на раждане: 07.11.1951
Място на раждане: Руска федерация
Валери Христов Христов Дата на раждане 07.11.1951 г. Място на раждане Руска федерация Вербувал го служител лейт. Хр. Стефанов Тутеков на 30.03.1977 г., регистриран на 06.04.1977 г. Ръководил го служител лейт. Хр. Стефанов Тутеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VIII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира; агент Псевдоними Сатурн; Боев (Баев) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-37509. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Съветник, временно управляващ посолството в Сана от 01.11.2006 г. до 31.12.2008 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Валери Христов Христов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 104
от 2.12.2009
Националната здравноосигурителна каса

Осведомител "Боев" Полет Емилов Пейчев

Дата на раждане: 07.10.1955
Място на раждане: гр. София
Полет Емилов Пейчев Дата на раждане 07.10.1955 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Иван Тодоров Моянов на 29.09.1972 г., регистриран на 09.10.1972 г. Ръководил го служител о. р. Иван Тодоров Моянов; о. р. Милен Беров Йовчев; о. р. М. Величков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ловеч-ДС; ДС, управление III-I, управление VI-I, управление VI-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Боев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; работно дело IР-8761; протокол № 81/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-26504 и работно дело IР-8761 (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел от 01.04.1999 г. до 20.03.2006 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Боев " Орлин Николов Тимов

Дата на раждане: 05.04.1957
Място на раждане: Гр. Сандански
Орлин Николов Тимов Дата на раждане 05.04.1957 г. Място на раждане Гр. Сандански Вербувал го служител Васил Тодоров Георгиев на 12.12.1977 г., регистриран на 20.12.1977 г. Ръководил го служител Васил Тодоров Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III, отдел IV-1 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- Решение № 22/ 29.01.2008 г. 89 органите по чл. 1 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Кандидат за общински съветник в общ. Благоевград, издигнат от ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ За Орлин Николов Тимов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

резидент " Боев " Петко Владимиров Петков

Дата на раждане: 24.08.1944
Място на раждане: Гр. Ямбол
Петко Владимиров Петков Дата на раждане 24.08.1944 г. Място на раждане Гр. Ямбол Вербувал го служител Кап. Трайко Марков Стоянов на 03.01.1975 г., регистриран на 25.01.1975 г. Ръководил го служител Кап. Трайко Марков Стоянов; Решение № 22/ 29.01.2008 г. 97 Николай Николов; Любомир Димитров; Дончо Станчев Дончев; Стефан Илиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление ІІІ, отдел ІІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Боев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-482; доклад на Сл. "Сигурност- ВП и ВКР" рег. № СС-7998/ 05.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Ямбол, издигнат от БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Боев " Юрий Добринов Драгомиров

Дата на раждане: 13.02.1966
Място на раждане: С. Извор, обл. Перник
Юрий Добринов Драгомиров Дата на раждане 13.02.1966 г. Място на раждане С. Извор, обл. Перник Вербувал го служител Ст. лейт. Николай Атанасов Николов на 15.11.1986 г., регистриран на 24.11.1986 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Николай Атанасов Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03-04-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-1110; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общински съветник в общ. Радомир, издигнат от Коалиция ГРАЖДАНИ СРЕЩУ ПАРТИЙНАТА БЕЗОТГОВОРНОСТ: "НОВОТО ВРЕМЕ", "ДВИЖЕНИЕ "ГЕРГЬОВДЕН"
Решение N° 65
от 27.05.2009
прокурори и военни следователи

Агент "Боев" Сунай Юсеин Осман

Дата на раждане: 11.07.1969
Място на раждане: с. Чорбаджийско, обл. Кърджали
Сунай Юсеин Осман Дата на раждане 11.07.1969 г. Място на раждане с. Чорбаджийско, обл. Кърджали Вербувал го служител О. р. Димитър Панайотов на 02.06.1986 г., регистриран на 13.06.1986 г. Ръководил го служител О. р. Димитър Панайотов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване с протокол № 89/ 29.01.1990 г. делата на "Боев". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Младши прокурор в РП-Кърджали от 01.06.1998 г. до 15.07.1999 г. Прокурор в РП-Кърджали от 15.07.1999 г. до 22.11.1999 г.
Решение N° 2-238
от 25.09.2013 г.
община Брегово

Агент "Боев" Красимир Борисов Янков

Дата на раждане: 31.05.1958
Място на раждане: с. Ново село, обл. Видин
Красимир Борисов Янков Дата на раждане 31.05.1958 г. Място на раждане с. Ново село, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Съби Събев на 16.04.1978 г., регистриран на 24.04.1978 г. Ръководил го служител о. р. Съби Събев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-25079 и работно дело IР-10104. Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Връв от 1990 г. до 1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Пеев; Боев" Февзи Хамидов Байрактаров

Дата на раждане: 14.01.1962
Място на раждане: с. Бяла паланка, обл. Сливен
Февзи Хамидов Байрактаров Дата на раждане 14.01.1962 г. Място на раждане с. Бяла паланка, обл. Сливен Вербувал го служител о. р. Атанас Ганев на 02.09.1981 г., регистриран на 26.09.1981 г.; възстановен от о. р. Димитър Тодоров на 19.06.1988 г., регистриран на 20.06.1988 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Ганев; о. р. Пламен Станчев; майор Васил Петков; ст. лейт. Георги Джуров; о. р. Димитър Тодоров; Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС по линия на ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пеев; Боев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 5623; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 4 бр., обр. 3 и обр. 4 – 4 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Бяла паланка от 08.10.1990 г. Общински съветник от 13.10.1991 г. до 29.10.1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1087
от 10.10.2017
ИВИС АД

Агент "Боев" Васил Янев Френски

Дата на раждане: 14.02.1957
Място на раждане: гр. Благоевград
Васил Янев Френски Дата на раждане 14.02.1957 г. Място на раждане гр. Благоевград Вербувал го служител вербуван на 10.04.1978 г., регистриран на 24.04.1978 г. Ръководил го служител о. р. Стойчо В. Стефанов; о. р. Димитър Георгиев Геров; о. р. Петко Петков; о. р. Милчо Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-ІІ-ІІ, управление ІІІ-ІІІ-І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване лично дело ІА-28509. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган ( Съвет на директорите) от 12.05.1997 г. до 25.09.2000 г.             Председател: Евтим Костадинов Костадинов                        /п/ не се чете   Секретар: Мариана Иванова Даракчиева                        /п/ не се чете   Членове: 1. Борис Сребров Михайлов                         /п/ не се чете   2. Георги Вълчинов Пангаров                        /п/ не се чете   3. Екатерина Петкова Бончева                        /п/ не се чете   4. Иванка Жекова Витанова                        /п/ не се чете  

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More