Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Божанов намери 2 резултата / The search @pseudo Божанов found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Божанов" Илия Михов Петков

Дата на раждане: 10.09.1947
Място на раждане: с. Климентово, обл. Варна
Илия Михов Петков Дата на раждане 10.09.1947 г. Място на раждане с. Климентово, обл. Варна Вербувал го служител подп. Н. Савов на 29.12.1967 г., регистриран на 08.01.1968 г. Ръководил го служител подп. Н. Савов; майор Илия Стефанов Илиев; о. р. Паруш Стоянов Парашкевов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-ГУТП-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Божанов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2684 (Вн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 - 4 бр.; протокол рег. № С КА-94/ 27.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-733 (Вн); протокол рег. № С КА-92/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-2684 (Вн) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Суворово, издигнат от ПП "ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА"
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Божанов" Илия Михов Петков

Дата на раждане: 10.09.1947
Място на раждане: с. Климентово, обл. Варна
Илия Михов Петков Дата на раждане 10.09.1947 г. Място на раждане с. Климентово, обл. Варна Вербувал го служител подп. Н. Савов на 29.12.1967 г., регистриран на 08.01.1968 г. Ръководил го служител подп. Н. Савов; майор Илия Стефанов Илиев; о. р. Паруш Стоянов Парашкевов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-ГУТП-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Божанов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2684 (Вн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 - 4 бр.; протокол рег. № С КА-94/ 27.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-733 (Вн); протокол рег. № С КА-92/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-2684 (Вн) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Суворово, издигнат от ПП "ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА"

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More