Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Божидар намери 7 резултата / The search @pseudo Божидар found 7 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-931
от 25.04.2017 г.
община Търговище

Агент "Божидар" Исмет Ахмедов Илязов

Дата на раждане: 01.07.1958
Място на раждане: с. Лиляк, обл. Търговище
Исмет Ахмедов Илязов Дата на раждане 01.07.1958 г. Място на раждане с. Лиляк, обл. Търговище Вербувал го служител лейт. Веселин Станков Великов на 04.04.1985 г., регистриран на 19.04.1985 г. Ръководил го служител лейт. Веселин Станков Великов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Божидар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1259 (Тщ); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА-33/ 04.06.1990 г. за унищожаване работното дело на агент "Божидар". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Александрово от 30.10.1991 г. до 20.11.1997 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-784
от 29.11.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим 2016 г.

Агент "Божидар" Стефан Димитров Стефанов

Дата на раждане: 05.03.1960
Място на раждане: с. Благоево, обл. Велико Търново
Стефан Димитров Стефанов Дата на раждане 05.03.1960 г. Място на раждане с. Благоево, обл. Велико Търново Вербувал го служител кап. Момчил Кацарски на 06.12.1978 г., регистриран на 19.12.1978 г. Ръководил го служител кап. Момчил Кацарски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-ІV-І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Божидар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № КА-28/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване работно дело ІР-483 (В.Т.); протокол рег. № 24/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване лично дело ІА-2840 (В.Т.). Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Лице, посочено като едноличен търговец с фирма-длъжник - ЕТ "РИС -СТЕФАН СТЕФАНОВ", гр. Стражица (ЕТ "РИС С.СТЕФАНОВ" – по бюлетина) Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-586
от 08.12.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Велико Търново

Агент "Божидар" Тодор Борисов Изворски

Дата на раждане: 15.08.1951
Място на раждане: гр. Кнежа
Тодор Борисов Изворски Дата на раждане 15.08.1951 г. Място на раждане гр. Кнежа Вербувал го служител ст. лейт. Валери Томов Петков на 06.06.1986 г., регистриран на 19.06.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Валери Томов Петков; о. р. Георги Ив. Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Х-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Божидар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1049; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Сухиндол, издигнат от ПП "ГЕРБ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Тодор Борисов Изворски към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 275
от 25.10.2011
Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда

Агент "Божидар" Назми Фахрединов Адемов

Дата на раждане: 14.12.1960
Място на раждане: с. Чернолик, обл. Силистра
Назми Фахрединов Адемов Дата на раждане 14.12.1960 г. Място на раждане с. Чернолик, обл. Силистра Вербувал го служител лейт. Йордан Христов Вълчев на 10.06.1986 г., регистриран на 17.06.1986 г. Ръководил го служител лейт. Йордан Христов Вълчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-район Дулово-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Божидар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; лично дело IА-793 (Сс); протокол рег. № 20/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на работно дело IР-807 (Сс). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор Д "ИТ"-Силистра от 30.09.2006 г. до 12.05.2010 г. Н-к на отдел "Силистра в Д "ИТ"-Добрич от 12.05.2010 г.
Решение N° 2-398
от 24.09.2014 г.
Национална академия за театрално и филмово изкуство Кръстьо Сарафов

Агент "Божидар" Стефан Стефанов Лазаров

Дата на раждане: 31.08.1935
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-686
от 25.07.2016 г.
община Дулово

Агент "Божидар" Назми Фахрединов Адемов

Дата на раждане: 14.12.1960
Място на раждане: с. Чернолик, обл. Силистра
Назми Фахрединов Адемов Дата на раждане 14.12.1960 г. Място на раждане с. Чернолик, обл. Силистра Вербувал го служител лейт. Йордан Христов Вълчев на 10.06.1986 г., регистриран на 17.06.1986 г. Ръководил го служител лейт. Йордан Христов Вълчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-район Дулово-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Божидар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; лично дело IА-793 (Сс); протокол рег. № 20/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на работно дело IР-807 (Сс). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Общински съветник от 1995 г. Заместник кмет на община Дулово до 1999 г. Кмет на община Дулово от 1999 г. до 2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-351
от 27.05.2014 г.
Българска академия на науките

Агент "Божидар" Радосвет Стефанов Коларов

Дата на раждане: 03.07.1942
Място на раждане: гр. София
Радосвет Стефанов Коларов Дата на раждане 03.07.1942 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител полк. Благой Борисов Благоев на 22.06.1988 г., регистриран на 01.07.1988 г. Ръководил го служител полк. Благой Борисов Благоев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Божидар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка, съдържаща се в лично дело IА-35863; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-директор на Института за литература Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Радосвет Стефанов Коларов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More