Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Божил намери 3 резултата / The search @pseudo Божил found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 327
от 14.03.2012
Софийски университет Св. Климент Охридски

Секретен сътрудник "Божил" Красимир Неделчев Манев

Дата на раждане: 05.01.1951
Място на раждане: гр. Исперих
Красимир Неделчев Манев Дата на раждане 05.01.1951 г. Място на раждане гр. Исперих Вербувал го служител регистриран на 13.10.1982 г. Ръководил го служител о. р. Любомир Иванов; ст. лейт. Пл. Костов; о. р. Николай Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-УНТР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Божил Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 5150. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра "Изчислителни системи" във Факултет по математика и информатика от 2004 г. до 2008 г. Обявен с решение № 230/ 16.06.2011 г. - Висша атестационна комисия
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Божил" Христо Андонов Христов

Дата на раждане: 15.08.1962
Място на раждане: с. Доброплодно, обл. Варна
Христо Андонов Христов Дата на раждане 15.08.1962 г. Място на раждане с. Доброплодно, обл. Варна Вербувал го служител ст. лейт. Братован Георгиев Йорданов на 13.11.1980 г., регистриран на 09.12.1980 г. Ръководил го служител ст. лейт. Братован Георгиев Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Божил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3241 (Вн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № С КА-95/ 27.03.1990 г. за унищожаване работно дело IР-1718 (Вн); протокол рег. № С КА-92/ 27.03.1990 г. за унищожаване лично дело IА-3241 (Вн) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Кандидат за кмет на кметство Доброплодно, общ. Ветрино, издигнат от ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. - кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Секретен сътрудник "Божил" Красимир Неделчев Манев

Дата на раждане: 05.01.1951
Място на раждане: гр. Исперих
Красимир Неделчев Манев Дата на раждане 05.01.1951 г. Място на раждане гр. Исперих Вербувал го служител регистриран на 13.10.1982 г. Ръководил го служител о. р. Любомир Иванов; ст. лейт. Пл. Костов; о. р. Николай Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-УНТР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Божил Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 5150. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по математически науки от 2006 г. до 2009 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More